Uusimmat artikkelit

Osakesijoittaminen- Arvosijoittaminen

Arvosijoittaminen on perusmuotoista osakesijoittamista, jossa sijoittaja pyrkii laittamaan rahansa osakkeisiin joiden uskoo tuottavan lisäarvoa tulevaisuudessa ja ovat tällä hetkellä aliarvostettuja.

Lisäarvo voi muodostua esim. kilpailuedusta, toimilan hyvistä kasvunäkymistä tai johdon etevyydestä. Perehdymme tähän artikkelisarjamme ensimmäisessä artikkelissa. Koska haluamme tarjota myös aloittelijalle sopivan paikan oppia perusasiat, aloitamme perustiedoista. Jos sinua kiinnostaa miten valita parhaiten tuottavatt osakkeet voit rullata suoraan artikkelin loppuosaan kohtaa osakkeiden valinta.

Mitä osakkeet ovat?

Osake on osakeyhtiömuotoisen yrityksen rahoitusinstrumentti, joka kuvaa omistajansa omistusoikeutta yritykseen. Se on jälkimarkkinakelpoinen, eli sen voi myydä eteenpäin.

Osakkeita liikkeelle laskemalla yritys saa uusia omistajia ja varoja yritystoimintaan. Osake myös antaa omistajalle oikeuden päätöksentekoon yhtiökokouksessa. Vaikka esim. 10% yhtiön osakkeita omistava henkilö omistaa yhtiöstä 10%, hänellä ei ole kuitenkaan oikeuttaa käyttää yhtiön fyysistä omaisuutta kuten kuljetuskalustoa tai kiinteistöjä, tämä siksi koska yhtiön voidaan katsoa olevan oma oikeushenkilö. Tämä tarkoittaa myös sitä, että osakkeenomistaja ei ole henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön veloista tai rikkeistä.

Osakkeenomistaja on kuitenkin yhtiön konkurssin sattuessa viimeisenä maksunsaajana esim. velkojien jälkeen.

Osakeyhtiön perustehtävänä voidaan sanoa olevan voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Näin ei kuitenkaan usein tapahdu, johtajien omien arvojen painaessa vaakakupissa enemmän. Osakkeen arvon taas voidaan sanoa muodostuvan kaikkien tulevaisuudessa maksettavien osinkojen summasta. Osinkoa osakkeenomistajille voidaan maksaa jos yritys tuottaa voittoa. Osakkeenomistajilla onkin oikeus vaatia vähintään puolet yhtiön voitoista jaettavaksi osinkoina. Osingonjaosta päättää yhtiökokous.

Osakkeiden hinnan päivävaihtelut voivat olla useita prosenttiyksiköitä, mikä voi tuntua aloittelevalla sijoittajalla huomattavan suurelta.

Varsinkin jos osakkeisiin sijoitettu omaisuus on huomattavan suuri nettovarallisuuteen nähden. Tästä ei pidä kuitenkaan huolestua, koska tämä johtuu lähinnä osakemarkkinoiden hyvästä likviditeetistä. Osakkeita myydään ja ostetaan valtavilla summilla jatkuvasti ja tämän ansiosta muodostuu ns. tehokkaat markkinat ja näin osakkeiden sen hetken arvo vastaa hyvin sitä mitä joku on sillä hetkellä valmis siitä maksamaan. Esim. Asuntojen hinnoissa tämä volatiliteetti voi olla ihan yhtä suurta, mutta et ole siitä samalla tavalla päivittäin tietoinen, koska asuntosi ei ole jatkuvana kaupankäynnin kohteena.

amerikan pörssiilmainen 25€

Osakkeiden historiaa

Jo muinaisen Rooman aikoihin oli käytössä etäisesti nykyisiä osakeyhtiöitä muistuttavaa toimintaa.

Valtio osti monet palvelunsa yksittäisiltä yrittäjiltä, joiden toiminta oli puolestaan yhteisomistuksessa. Mutta varsinainen osakkeiden historian voidaan sanoa alkaneen keskiajalta maailman vanhimmasta pörssistä, Amsterdamin pörssistä. Hollannin senaatti oli myöntänyt yksinoikeuden Aasian kauppaan Hollannin Itä-Intian yhtiölle, joka tarvitsi pääomaa tuottoisalle toiminnalleen, tätä varten se myi omistusosuuksia yhtiöstään halukkaille markkinoilla samassa paikassa missä myytiin myös muita hyödykkeitä.

Toimintatavan tehokkuus havaittiin nopeasti, yrityksillä oli mahdollisuus kerätä pääomaa hyvin nopeasti tarkoituksiaan varten ja sijoittajat saivat omistusoikeuden tuottavasta toiminnasta.

Aikaisemmin isommat suurta pääomaa vaativat hankkeet oli todella vaikea toteuttaa, koska harvoilla yksityishenkilöillä oli varaa tai halukkuutta lähteä mukaan tällaiseen toimintaan yksinään.

Yhteisomistajuuden kehittäminen ensimmäisenä tehokkaasti toimivan pörssin avulla saikin Hollannin kasvamaan yhdeksi maailman sen ajan suurimmista talous- ja sotilasmahdeista.

Eettisestä sijoittamisesta ei voinut sanoa tuohon aikaan olevan vielä kyse, sillä esim. Itä-Intian yhtiön menestyksekäs toiminta perustui usein surkeisiin palkkoihin ja tehokkaaseen orjatyövoiman käyttöön. Kiinnostavana yksityiskohtana voidaan mainita että nykyisen johdannaiskaupan kaltaista spekulointia käytiin jo tuon ajan pörssissä, Hollannissa havaittiin jo 1600-luvulla optioiden myyntiä, osakkeiden shorttaamista ja luotolla osakkeiden ostoa.

New yorkin pörssi

(Ylhäällä kuvassa new yorkin pörssi maailman suurin arvopaperipörssi)

Osakkeet: turvallinen sijoitusmuoto vakaassa taloustilanteessa

Osakkeet ovat perinteisesti tuottaneet noin 8% vuotuisen tuoton sijoittajalle.

Mennyt tuotto ei tietenkään ole tae tulevaisuuden tuotoista. Sijoittamalla osakkeeseen sijoitat käytännössä siihen, että yhtiön toimiala tulee menestymään tulevaisuudessa ja juuri tämä yhtiö pärjää kilpailussa. Arvosijoittamisella tarkoitetaan, että ostat sellaisen yhtiön osakkeita, jotka uskot olevn aliarvostettuja perinteisillä liiketoiminnan mittareilla, ja uskot näin ollen näitten osakkeiden arvon nousevan tulevaisuudessa.

Koko yritystoiminnan lähtökohtana on, että luodaan jollain keinolla lisäarvoa tuotteelle tai palvelulle, josta joku on valmis maksamaan.

Päinvastoin kuin rahojen makuuttamisessa pankkitilillä, jossa ainoa hyötyjä tilanteesta on pankki itse. Osakesijoittaminen on siksi positiivisen odotusarvon sijoittamista. Osakemarkkinoilla on mahdollista käydä kauppaa myös erilaisilla johdannaisilla (esim.warrantitCFD-kauppa ja binäärioptiot), mutta näihin paneudumme muissa artikkeleissa.

Osakkeiden arvo muodostuu tulevaisuudessa jaettavien osinkojen summasta.

Osinko on yrityksen omistajilleen jakama voitto-osuus.  Osakepääomalle voidaan osakeyhtiölain mukaan maksaa osinkoa, jos yhtiöllä on jakokelpoisia varoja eikä maksu vaaranna yhtiön maksukykyä. Käytännössä yhtiön tulee ensin olla tuottanut voittoa, jotta osakkeenomistajille voidaan maksaa osinkoa.

Osakesijoittaminen on tuttu ja turvallinen tapa sijoittaa varat.

Suosittelemme, että jaat sijoituksesi pitemmälle aikavälille (esim. jos ajattelit sijoittaa 5000€, niin sijoita 1000€ puolen vuoden välein eri osakkeisiin) ja useampiin osakkeisiin, näin pienennät riskiä, joka liittyy osakurssien hetkelliseen vaihteluun. Tämän hajautuksen voi tehdä myös suoraan indekseihin sijoittamalla, joka on niin kuin etusivulla mainitsimme, huomattavasti pienikuluisempaa kuin pankkien tarjoamat rahastot, tähän perehdymme tarkemmin artikkelissamme indeksisijoittaminen.

 

Osakkeiden valinta

Haastavin osa osakesijoittamisessa lienee hyvien, huomattavasti keskiarvoa enemmän tuottavien firmojen osakkeiden löytäminen.

Tästä syystä yksi loistava vaihtoehto onkin sijoittaa indekseihin. Silloin sijoituksesi arvo on jo valmiiksi hajautettu useampaan osakkeeseen. Yhtiöitä on pieniriskisempiä maltillisemmilla tuotto-odotuksilla, sekä suuririskisimpiä suuremmalla mahdollisella tuottopotentiaalilla.

Lisäksi on yhtiöitä, jotka maksavat joka vuosi tuntuvat osingot. On myös sellaisia yhtiöitä, jotka eivät maksa osinkoja ollenkaan, vaan sijoittavat pääoman yrityksen kasvuun. Näiden välillä oleva valinta perustuukin täysin henkilön omiin preferensseihin, mitkä ovat tavoitteet sijoittamisen suhteen? Kuinka suurta riskiä pystyy sijoituksellaan käsittelemään?  Suosituksemme onkin, että alussa hajauttaa omaisuutensa mahdollisimman monen yhtiön osakkeisiin ja kun asiantuntemus alkaa kehittymään niin voi lisätä jonkun tietyn toimialan painoarvoa omassa salkussaan sitä mukaa.

Osakkeiden valinnassa kannatta kiinnittää huomiota seuraavaan seikkaan: Mitä asioita minulla on mahdollista hyödyntää, mitä ammattilaisilla ei ole?

Yksi vastaus on pienten yhtiöiden tutkiminen ja analysointi. Ammattilaiset sijoittavat yleensä valtavan isoilla volyymeilla suuria summia, teknisessä analyysissä amatöörisijoitta ei heitä pysty päihittämään. Ammattilaisilla on varmasti uusin tekniikka käytössään ja apujoukkoja, jotka mahdollistavat pienienkin yksityiskohtien läpikäymisen.

Pienen yhtiön analysointi ja pienten summien sijoittaminen yhtiöihin, joiden osakkeiden päiväliikevaihto on muutamia kymmeniä tuhansia euroja, ei ole heille kannattavaa.

Ammattilaisilla on usein jopa kymmenien miljoonien osakesalkku hallinnoitavinaan, joten vaikka he löytäisivätkin jonkun pienen aliarvostetun yhtiön, merkittävän osan sijoittaminen heidän salkustaan ei vain ole kannattavaa. Esim. jos he haluavat ostaa tällaisen yhtiön osakkeita, heidän täytyisi yleensä ostaa kaikki päivän myyntilaidalla olevat osakkeet kymmenien päivien ajan ja tämä totta kai nostaisi yhtiön osakkeen hintaa ja se ei olisi enää aliarvostettu.

Toisin kuin sinä amatöörisijoittajana, et useimmiten edes halua ostaa enempää kuin muutamalla tuhannella eurolla yksittäisen yhtiön osakkeita, käytä tämä hyödyksi ja tee rahaa siellä missä ammattilaisilla ei ole mahdollisuutta.

Yksi tärkeimmistä asioista osakesijoittajalle on tilinpäätösanalyysi. Sitä kautta saat arvokasta tietoa yrityksestä, sen kannattavuudesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Myös tunnuslukuanalyysi on  hyvä tehdä niin saat mitattavissa olevaa konkreettista dataa päätöksentekosi tueksi. Jos taas harrastat päiväkauppa on tekninen analyysi ehdottoman tärkeää. Arovosijoittaminen on kuitenkin meidän suosituksemme osakkeisiin rahansa pistävälle. Markkinat eivät ole vielä täydelliset.

Sijoitusmaailmassa on hyvin paljon ns. ”tyhmää rahaa”, ihmisiä jotka laittavat omaisuutensa tietylle yhtiölle täysin tuntuman perusteella ilman mitään konkreettista syytä. kun sinä taas jaksat analysoida yhtiöitä, opiskella sijoitusmaailman toimintaa ja tehdä rohkeita laskelmoituja päätöksiä, saat valtavan suuren edun suureen massaan nähden.

Meistä jokaisesta ei voi tulla seuraavaa Warren Buffettia, mutta jos olet lukemassa tätä artikkelia niin jo se kertoo siitä että olet valmis näkemään keskivertosijoittajaa enemmän vaivaa ja opiskelemaan hyödyllisiä asioita, ja näin ollen kaikki edellytykset menestykseen ovat käsiesi ulottuvilla. Älä kuitenkaan aikaile liikaa, toimi nyt ja avaa sijoitustili, mitä nopeammin pääset leikkiin mukaan, sitä lähempänä menestys häämöttää.

Dogs of the Dow-strategia

Dogs of the Dow-strategia on osakkeenvalintastartegia jossa sijoittaa valitsee kunkin vuoden alussa portfolioonsa Dow30-indeksin osakkeista kymmenen edellisen vuoden eniten osinkoa tuottanutta osaketta.

Vuoden lopussa tehdään aina tarkastus, jonka perusteella poistetaan ja lisätään portfolioon tarvittaessa osakkeita niin että sijoittajalla on aina vuoden alussa kymmenen eniten osinkoa maksaneen yhtiön osakkeet. Tämä strategia perustuu siihen että parhaiten osinkoa maksaneet yhtiöt ovat liiketoimintasyklinsä allonpohjavaiheessa.

Logiikka tämän takana on se että paljon osinkoa maksava yritys on aliarvostettu ja ylimyyty, ja yrityksen johto tukee tätä väitettä maksamalla sijoittajalle suurempaa osinkoa mitä muut yhtiöt. Sijoittajat siis odottavat yhtiöltä sekä keskinmääräistä korkeampaa arvonnousua, että suurempia osinkoja mitä kilpailijoilta.

Dogs of the Dow on pitkän ajan sijoitusstrategia.

Yksittäisen vuoden lopputuloksista ei voi tehdä suuria johtopäätöksiä startegian toimivuudesta. Pitkällä aikavälillä on kuitenkin viitteitä siitä että  Dogs of the Dow tuottaa hyviä tuloksiaa. Esim. Jeremy Siegelin kirjassa Stocks for the Long Run kuvattiin Dogs of the Dow-strategian toimivuutta vuosien 1957-2012 vuosien välissä ja huomattiin sen päihittäneen indeksin 1,7% keskimäärin joka vuosi.

Sijoittamisen aloittaminen

Parhaat paikat osakesijoittamisen aloittamiseen löytyvät sijoitustarjouksistamme. Katso ja tutustu missä sijoittaa osakkeisiin edullisesti ja luotettavasti tästä linkistä

Arvosanaksi osakesijoittamiselle annamme 4,8 tähteä

Tämä siksi, että pitkällä aikavälillä osakesäästäminen on yleensä melko pieniriskistä toimintaa ja tuottaa arvonnousua ja osinko sijoittajalle. Jos olet luonteeltasi sellainen että stressaat päivittäisistä kurssien vaihteluista ja tuijotat jatkuvasti onko jokin tietty osake tuottanut voittoa, tämä ei ehkä ole paras sijoitustapa sinulle.

Alla muita hyödyllisiä linkkejä osakesijoittamiseen liittyen:

Wikipedia: osinko

Aloittelevan osakesijoittajan opas

Kauppakehti, pörssi tänään

 

 

Takaisin sijoitusvinkin etusivulle tästä linkistä

Copyright sijoitusvinkki.com 2015

Updated 1.3.2015

Osakesijoittaminen- Arvosijoittaminen on 12.12.2014 rated 4.8 of 5

Leave a comment