Uusimmat artikkelit

Ilmaisia lounaita ja riskittömiä tuottoja?

Olette varmasti joskus kuulleet sanonnan, ettei ilmaisia lounaita tai riskittömiä tuottoja ole olemassa. Jokaiseen juttuun vaaditaan joko työtä ja rahaa tai sinne on jokin muu koira haudattuna, mutta ilmaiseksi ei mitään saa. Kuten monesti kerrottu, osakemarkkinoilla ja sijoituksissa yleensä, tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä. Mitä enemmän tuottoja odotetaan, sitä enemmän riskiä sijoitukseen sisältyy.

Osakemarkkinoilla ilmaisista lounaista puhutaan arbitraasi tuottoina, eli riskittöminä tuottoina, joita tietyt sijoitusstrategiat nimenomaisesti pyrkivät hyödyntämään. Tällaisia tuottoja haetaan tilanteista, jossa osakkeiden arvo jostain syystä ei olisikaan oikea ja pyritään hyötymään sen väärinhinnoittelusta.

Osake voi olla hetkellisesti liian halpa tai kallis, ja molemmissa tilanteissa väärinhinnoittelua voidaan käyttää hyväksi. Mistä tällaisia ilmaisia lounaita voi sitten saada? Monin muihin kysymyksiin löydät ilmaisia vinkkejä etusivumme kautta, mutta jos ilmaiset lounaat kiinnostavat, niin kannattaa jatkaa lukemista.

Väärin hinnoittelu ja riskittömän tuoton syntyminen

Väärin hinnoittelu ja riskittömän tuoton syntyminen

ilmainen 25€

Osakkeiden hinnoittelu

Jotta voidaan tunnistaa väärin hinnoiteltu osake, täytyy tietenkin ensin ymmärtää mistä osakkeen oikean hinnan tulisi muodostua.

Osakkeen hinnan tulisi heijastaa sen tulevien tuottojen yhteenlaskettua nykyarvoa, eli tuottojen tämän hetkistä rahallista arvoa. Mitä kauemmas mennään tulevaisuuteen, niin sitä pienempi sen tulevaisuudessa saatavan rahan arvo on tänä päivänä. Laskutoimitus on käänteistä koronlaskua ja kutsutaan diskonttaamiseksi. Käytännössä yli 20 vuoden päähän sijoittuvat tuotot ovat hyvin vähämerkityksisiä laskun kannalta, koska se huomioi korkoa korolle periaatteella kaikki tulovirrat ja näin ollen pienet osinkovirrat 20 vuoden päästä ovat käytännössä mitättömiä tässä hetkessä.

Toki tulevaisuus muutenkin on kovin epävarma 20 vuoden päähän, niin senkään takia niitä mahdollisia tuottoja ei tule yliarvostaa. Kuten nähty, maailma ehtii muuttua paljon muutamassa vuodessa. Muun muassa Nokian arvosta suli pahimmillaan yli 90 % pois kun markkinat muuttuivat radikaalisti ja hinta laski 2000-luvun alun yli 60 euron arvosta alle 2 euroon kesään 2012 mennessä, kuten Kauppalehden graafista voi todeta, laitamalla oikean aloitusajankohdan.

Osakkeenomistajalle jaettavat tulevaisuuden osingot ja kyseisen firman menestys ja voiton teko ylipäätään, jotta niitä osinkoja voidaan jakaa, on kiinni lukemattomista seikoista kuten markkinatilanteesta, siihen sopeutumisesta, innovaatioista, johtoportaasta, lakimuutoksista, verottajasta ynnä muista miljoonista seikoista.

Tämän tiedon tulisi heijastua osakkeen tämän hetkiseen hintaan ja aina kun uusia asioita ilmenee, niin tulevaisuuden näkymät muuttuvat ja kurssi nousee tai laskee uutisten positiivisuuden tai negatiivisuuden mukaan. Tehokkailla markkinoilla, joilla uusin tieto päivittyy osakkeen hintaan käytännössä välittömästi, väärin hinnoittelua on vaikea havaita ja vielä vaikeampi hyväksikäyttää. Käytännössä, pörssissä tieto näkyy päivän kurssissa miltei heti, kun yritys julkaisee jotakin tiedotteita tai siihen liittyviä uutisia julkaistaan. Tehokkailla markkinoilla riittää, että suurin osa sijoittajista toimii rationaalisesti, niin hinta heijastaa ns. oikeata hintaa osakkeelle.

Ajoitus on tärkeä riskittömiä tuottoja haettaessa

Ajoitus on tärkeä riskittömiä tuottoja haettaessa

Sijoittajan käyttäytyminen, jotta ilmaisia lounaita ja riskittömiä tuottoja voisi löytää

Tässä päästäänkin suurimpaan ongelmaan; mikä on oikea reagointi tiettyyn informaatioon? Sijoittajilla on tapana yli- ja alireagoida tiettyihin uutisiin.

Osa näistä voi olla tunteiden takia, kun on jonkinlainen side omistamaansa yritykseen, kuten kotimaisuus, brändiuskollisuus tai henkilö saattaa jopa työskennellä kyseisessä yrityksessä, jonka osakkeita omistaa.

Ihmiset myös usein alireagoivat kun tulee kurssi laskua eivätkä osaa luopua tietyistä osakkeista.

Ei haluta luopua osakkeista, kun niiden arvo on alle niistä maksetun hinnan vaan halutaan odotella, jos osakkeiden arvo nousisikin vielä yli niistä maksetun hintatason. Voitot on tapana realisoida nopeammin. Tämä aiheuttaa sitä, että osakekauppa ja osakkeisiin sijoittaminen käy vilkkaampana noususuhdanteessa kuin laskusuhdanteessa. Rationaalinen, eli järkevä sijoittaja reagoi uutisiin juuri oikein ja tämä heijastuu markkinoille oikeana kurssina osakkeelle.

Epärationaalinen sijoittaja taas takertuu, ei realisoi tappioitaan, tai muusta syytä uskoo markkinoita vastaan. Tällaiset hyviin uutisiin ylireagoinnit ja huonoihin uutisiin alireagoinnit ja kiintymiset omistuksiinsa, sekä luopumisvaikeudet, aiheuttavat markkinoilla epärationaalista käyttäytymistä ja luovat arbitraasi tilanteita, joissa osakkeen kurssi hinta ei hetkellisesti olekaan oikea.

Tässä piilee mahdollisuus hyödyntää ilmaisia tuottoja, kun pääset ostamaan väärin hinnoitellun osakeen ennenkuin sen kurssi korjaantuu.

Tällaisten tilanteiden tunnistaminen on vaikeaa, mutta tuntemalla hieman ihmisten käyttämismekanismeja ja tyypillisiä reagointeja, ilmaisia lounaita voi olla tarjolla tarkkasilmäiselle, joka jaksaa seurata uutisia ja kaivella tietoa muistakin lähteistä.

Ilmaisen lounaan tai riskittömän tuoton siitä tekee mahdollisuus ostaa osake alihintaan ja odotella hetken aikaa sen nousevan varmuudella oikealla tasolleen. Jos olit varma, että osake oli väärin hinnoiteltu ja tiesit, ettei sen hetkiseen hintaan voinut sisältyä tämä uusin tieto, teit riskittömän sijoituksen.

Tehokkaiden markkinoiden näkökulmasta mahdollisuus tällaiseen arbitraasiin huomataan nimenomaan rationaalisten eli järkevien sijoittajien toimesta, kun he hyväksikäyttävät epärationaalisten sijoittajien tekemät virhehinnoittelut.

Tilanteilla on tapana korjaantua piakkoin ja virheelliset hinnoittelut jäävät pieniksi ja lyhytaikaisiksi. Ostamalla osakkeita alihintaan ja myymällä lyhyeksi kun osakkeen hinta on liian korkea, voi ilmaisia lounaita koittaa käyttää hyväkseen. Arbitraasia pääset harjoittelemaan helposti ja halvimmalla sijoitustarjoukset kohdassa olevissa yhtiöissä.

Takaisin etusivulle

Copyright sijoitusvinkki.com 2015

Updated 2.3.2015

Leave a comment