Uusimmat artikkelit

Mitä ovat futuurit ja termiinit

Mitä ovat futuurit ja termiinit

Tässä artikkelissa kerromme sinulle tiivistettynä mitä ovat futuurit ja termiinit ja miten niillä käydään kauppaa.

 Futuuri on julkisen kaupankäynnin kohteena oleva johdannaissopimus, joka sitoo osapuolet ostamaan ja myymään tiettynä aikana tulevaisuudessa kohde-etuutta (esim. valuuttaa, arvopapereita, joukkovelkakirjalaina tai raaka-aine) tietyllä hinnalla, joka on ennalta määritetty sopimushetkellä. Futuuri on ns. future contract eli ”tulevaisuuteen tehty sopimus”. Näillä pyritään tekemään yritystoiminnasta ennakoitavampaa ja suojautumaan siihen liittyvien raaka-aineiden hintojen vaihtelusta ja esim. valuuttojen kurssivaihtelusta.

Futuurien toinen käyttötarkoitus ennakoitavuuden parantamisen lisäksi on tehdä taloudellista voittoa ennustamalla hyödykkeen hintojen muutos ja sopimalla nyt tietystä alhaisesta ostohinnasta tulevaisuuteen.

Jos uskot kohde-etuutena olevan raaka-aineen tai valuutan kallistuvan tulevaisuudessa ja näin tehdä voittoa tulevaisuuden hintojen erotuksella (Tässä kohtaa yhtäläisyyksiä cfd-kaupan kanssa).  Myynnissä asia on tietysti toisinpäin, eli pyritään sopimaan korkea myyntihinta tulevaisuuteen, jos uskot kohde etuuden hinnan laskevan tulevaisuudessa.

Yrityksillä suurin osa  hyöty futuureista on kulujen tasaaminen tulevaisuutta varten, tällä tavoin riski hinnnannoususta/hyöty hinnnanlaskusta siirtyy sijoittajan harteille. Tämä on paljon käytetty tapa etenkin kuljetusteollisuudessa. Öljyfutuureilla käydäänkin erittäin vilkasta kauppaa.

futuuri
ilmainen 25€

Missä käydä futuurikauppaa

Voitto tehdään näiden sopimushintojen ja todellisten markkinahintojen erotuksella.

Kummatkin sopijaosapuolet voivat siirtää futuurin, eli sopimuksensa kolmannelle osapuolelle, eli niitä voidaan aina myydä eteenpäin. Futuureilla on vakioidut ehdot ja ne ovat pörssissä noteerattu, joten niiden ostaminen ja myyminen on helppoa pörssin välityksellä. Futuureilla kaupankäyminen vaikeaa ja se vaatii hyvää riskinottokykyä ja pitkälle kantavaa näkemystä markkinoista ja niiden kehityksestä.

Futuurin ja termiinin ero on siinä, että termiini ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena vaan on vain kahdenvälinen sopimus tulevaisuudessa tapahtuvasta kaupasta.

Termiinien ehdot voidaan sopia vapaammin kuin futuurien, mutta niissäkin täytyy sopia vähimmäisehdoista. Näitä ovat tietenkin kohde-etuus, jota termiinisopimus koskee, kohde-etuuden määrä ja toteutusajankohta eli milloin kauppa on tarkoitus tehdä, hinta jolla kauppa tehdään ja jolla kohde-etuutta ostetaan sekä toimitusehdot. Toimitusehdoissa sovitaan toteutetaanko kauppa fyysisenä eli toinen osapuoli toimittaa kohde-etuuden, esimerkiksi kultaa, maksavalle osapuolelle, vai maksaako tappiolle jäänyt osapuoli vain termiinisopimuksen ja todellisen markkinahinnan välisen eron voitolle jääneelle osapuolelle.  Suurin osa futuureista toteutetaan rahatoteutuksena.

Listietoa aiheesta:

Maailmanlaajuisten suurten indeksien futuurien kurssit: Bloomberg

Futuurin määritelmä: Investopedia

 

Takaisin etusivulle

Copyright sijoitusvinkki.com 2015

Updated 2.3.2015

Leave a comment