Uusimmat artikkelit

Sijoitusanalyysi

Sijoitusanalyysin tekeminen

Sijoitusanalyysi tarkoittaa sijoituskohteen kannattavuuden, tulevaisuuden toimintaedellytysten ja menneisyyden tunnuslukujen perusteella tehtyä arvon määritystä.

Sijoitusanalyysi on perusteena lähes kaikille kannattaville sijoituspäätöksille. Käsittelemme tässä artikkelisarjassa kolmea eri tapaa analyysin tekemiseen. Ensimmäiseksi tarkastelun kohteena on fundamenttianalyysi, jossa keskitytään osakkeen todellisen arvon määrittämiseen menneisyyden tunnuslukujen, talouden kokonaiskuvan, toimialan kannattavuuden ja tulevaisuuden kasvunäkymien arvioimiseen. Opetamme miten arviointi tehdään ja sen miten tunnistat aliarvostetun osakkeen.

Artikkelissamme osakesijoittaminen perehdyimme jo hieman kuinka saada etu isoilla rahoilla sijoittaviin ammattilaisiin etsimällä pieniä yhtiöitä, joihin heillä ei ole resursseja perehtyä tarkemmin. Tässä osassa taas katsomme tarkemmin, millä tavalla ammattilaiset itse suorittavat kohteen todellisen arvon määrittämisen fundamenttianalyysin tehdessään, ja miten sinulla on mahdollista ottaa näistä tiedoista kaikki hyödyllinen irti omassa sijoitustoiminnassasi. Artikkelisarjan kolmas osa tullaan lähettämään pelkästään sähköpostilistaan liittyneille, joten jos et ole vielä liittynyt listallemme, suosittelemmekin sitä välittömästi.

 

Fundamenttianalyysi

Top-Down analyysi

Menneisyyden kannattavuus ei ole tae tulevaisuuden menestyksestä. Mutta jos yrityksen liiketoiminta on ollut aikaisemmat vuodet vahvalla pohjalla se antaa oikean suunnan myös tulevaisuuden kannattavuuden arvioinnille. Arviointia aloittaessa on kuitenkin hyvä katsoa kokonaiskuvaa laajemmin ja arvioiden talouden kokonaistilannetta, tällaista lähestymistapaa sanotaan Top-Down analyysiksi.

Ne jotka luottavat tämän lähestymistavan toimintaan perustelevat sitä sillä, että kun näet kokonaiskuvan on helpompi lähteä rajaamaan huonoja vaihtoehtoja pois ja samalla näet millaiseksi pidemmän aikavälin toiminta on kehittymässä, kun osaat hahmottaa myös makrotaloudelliset seikat.

Tietämys talouden kokonaistilanteesta auttaa arvioimaan toimialan kasvunäkymiä ja kannattavuutta. Esimerkiksi EU:n ja Venäjän asettamat pakotteet vaikuttavat heikentävästi Venäjän vientiin erikoistuneisiin Suomalaisyrityksiin. Myös ruplan arvon heikkeneminen suhteessa euroon vaikuttaa negatiivisesi näiden yritysten Venäjän viennin kannattavuuteen, koska Venäläisillä asiakkailla ei ole enää samanlaista ostovoimaa, mutta Suomessa tuotetuissa tuotteissa euromääräiset tuotantokulut ovat yhä samat.

Sen sijaan dollarin vahvistuminen euroon nähden parantaa sellaisen yrityksen kannattavuutta joka tekee tuotteensa Suomessa, mutta jonka markkinat ovat pääasiassa Yhdysvalloissa, koska Amerikkalaisilla on enemmän ostovoimaa, esim. tuotteen hinnan pysyessä samana, saa yritys siitä tuloja enemmän euroina koska dollarista on tullut arvokkaampi. Top-Down analyysi voisi lähteä siitä, että keskitytään sellaisiin yrityksiin jotka vievät Yhdysvaltoihin, mutta joiden tuotantolaitokset ovat euroalueella.

Sen sijaan Venäjälle vievät yritykset, voitaisiin ottaa kokonaan pois sijoitushorisontista, tällä perusteella. Tämä lähtee siitä ajattelutavasta, että on parempi sijoittaa keskinkertaiseen yritykseen hyvin tuottavalla toimialalla kuin hyvin tuottavaan yritykseen huonosti tuottavalla toimialalla.

 

dollari

(Dollarin arvo euroon on vahvistunut voimakkaasti viime aikoina)
ilmainen 25€

Jos koko toimialan näkymät ovat todella heikot, mutta yrityksen kannattavuus on hyvä, on mahdollista että liiketoiminta ei ole pitkällä aikavälillä kestävällä pohjalle.

Esimerkkinä voisimme ottaa videovuokraamot viime vuosikymmenen vaihteessa, erinomaisesti brändätty videovuokraamoketju saattoi menestyä vielä hyvin kymmenen vuotta sitten, mutta koko toimialan tulevaisuus oli todella huonolla pohjalla, näin ollen tällaiseen yritykseen sijoittaminen olisi ollut valtava ja kallis virhe.

Makrotaloudelliseen analyysiin voi lisätä myös lukuisia muita seikkoja, kuten bruttokansantuotteen kehityksen ja nykyisen korkotason, näiden analysointi ei varsinaisesti auta paljoa vaihtoehtojen rajaamisessa, mutta antavat hyvän kuvan siitä mihin suuntaan talousnäkymät ovat kehittymässä. Kun talousalue ja toimiala on valittu, seuraava askel on ruveta tarkastelemaan itse yritystä. Mitkä ovat sen kilpailuedut? Millaiselta sen liiketoiminta tulee näyttämään kymmenen vuoden kuluttua? Onko yrityksen talous vakaalla pohjalla?

Bottom-up analyysissä arviointi lähtee suoraan näistä lähtökohdista. Ajattelutapana on, että näin ei rajauksen ulkopuolelle jää potentiaalisia hyviä vaihtoehtoja, ja uskomuksena on että yksittäinen yritys voi tehdä hyvää tulosta huonoltakin vaikuttavalla toimialalla. Seuraavaksi tarkastelemme kuinka yksittäistä aliarvostettua yrityksen osaketta kannattaa lähteä etsimään.

 

Aliarvostetun osakkeen löytäminen

Osake on aliarvostettu jos sen saa ostettua alle sen todellisen arvon.

Miten todellinen arvo sitten määritellään? Tästä aiheesta on tehty useita kirjoja mm. Benjamin Grahamin klassikkoteos The Intelligent Investor, jossa aihetta lähestyttiin seuraavasti: ”Voidaan olettaa, että on olemassa herra Markkinat joka tulee joka päivä koputtamaan osakkeenomistajan ovea tarkoituksenaan ostaa tai myydä osakkeita. Voit olla samaa mieltä tai voit olla eri mieltä”.

Herra Markkina tarkoittaa tietenkin markkinoiden toimintaa, jossa osakkeet arvostetaan sen perusteella mikä on niitten markkinahinta, jos sinä pystyt arvioimaan arvon paremmin ja löydät aliarvostetut osakkeet ennen kuin markkinat, voitat tuotoissa indeksin.

Tunnusluvuista tärkeimpänä on yrityksen p/e luku eli osakkeen hinnan ja yrityksen tuloksen välinen luku. Vastaukseksi saatu tulos tarkoittaa sitä, kuinka monta vuotta kestää että saat voittoa nykyisellä tuloksella osakkeen arvon verran. Saat sen laskettua helposti jakamalla osakekurssin osakekohtaisella tuloksella. Jos yrityksen tulos on negatiivinen, p/e lukua ei pystytä laskemaan. Alhainen p/e luku tarkoittaa, että yritys tuottaa hyvin voittoa. Kannattaa kuitenkin tarkastella myös yrityksen kokonaisriskisyyttä. Alhainen p/e luku voi kertoa myös, ettei yrityksen tulevaisuuden näkymiin uskota. Kasvuyrityksillä onkin perinteisesti suuri p/e luku, koska niiden liiketoiminnan uskotaan kasvavan vahvasti ja tulos ei ole vielä ehtinyt kehittyä suureksi.

Seuraavat merkit ovat hyviä ja voivat yhdessä kertoa yrityksen aliarvostuksesta:

- Alhainen p/e luku ei johdu kannattavuuden laskusta (tulee tarkastella viime vuosien tuloksia, ovatko katteet pienentyneet?)

- Alhainen p/e luku joka ei johdu kiinteän omaisuuden myynnistä (tämä on vain väliaikaista, ja ei jatku tuleville vuosille)

- Yhtiö on erikoistunut toimialaan, jonka tuottavuus on todennettu jo aiempina vuosina (uuteen teknologiaan keskittynyt yritys on aina riskisijoitus)

-p/e luku on laskenut selvästi viimeisen vuosikymmenen aikana tasaisesti (kannattavuus on parantunut, tulee myös selvittää miksi tämä ei ole näkynyt osakkeen hinnassa)

- Yhtiöllä ei ole meneillään isoja oikeudenkäyntejä, jotka voivat vaikuttaa tulokseen ( Tämä on tärkeää etenkin Yhdysvaltalaisissa yrityksissä, koska oikeudenkäyntien korvauskulut voivat nousta miljardeihin dollareihin)

- Yhtiön kannattavuus ei heikentynyt selvästi viimeisen laman aikana

- Yhtiö toiminta on kasvanut tasaisesti

Kaikkein kriteereiden ei tarvitse täyttyä, mutta sitä parempi, mitä useampi niistä täyttyy. On hyvä tarkastella saman toimialan yritysten lukuja ja vertailla niitä keskenään, jos yrityksellä on paremmat luvut kun kilpailijallaan, on se myös todennäköisesti kilpailijoita parempi sijoitus.

Helpommin aliarvottuja osakkeita löytää pienempien yhtiöiden joukosta, syynä aliarvostukseen voi olla yksinkertaisesti vain se, että tarpeeksi usea sijoittaja ei ole ollut kiinnostunut osakkeesta. Jos yrityksen kasvunäkymät ovat tämän lisäksi vielä loistavat, niin se voi olla erinomainen sijoitus. Tulevaisuudessa toiminnan kasvaessa yhä useampi kiinnostuu siitä, arvo lähenee todellista arvoaan ja sinä saat hyvät voitot siitä hyvästä, että lähdit mukaan aikaisessa vaiheessa.

Sijoitusanalyysisarjamme seuraava osa käsittelee teknisen analyysin tekemistä. Se perustuu siihen olettamukseen että markkinat ovat täydelliset, mutta on tunnistettavissa olevia trendejä ja syklejä, jotka toistuvat ja ovat ennustettavissa. Perustavanlaatuinen analyysi sopii niille, jotka haluavat sijoittaa suoraan osakkeisiin, tekninen analyysi taas niille jotka tykkäävät sijoittaa johdannaisiin kuten binäärioptioihin ja contract for differenceihin. Sijoitusanalyysia pääset kokeilemaan helpoiten ja halvimmalla sijoitustarjoukset kohdassa olevissa firmoissa.

 

Takaisin etusivulle

Copyright sijoitusvinkki.com 2015

Updated 2.3.2015

Leave a comment