Uusimmat artikkelit

Taidesijoittaminen

Taidesijoittaminen

Taidesijoittaminen on yksi sijoitusmuoto siinä missä muutkin, tosin hyvin erilainen verrattuna vaikkapa osakesijoittamiseen. Taidesijoittamista voi tehdä puhtaasti sijoitusmielessä, mutta monella taidetta ostavalla on siihen syvempi suhde ja taiteen harrastamisen taustaa. He nauttivat taiteen keräämisestä, omistamisesta näytillä pitämisestä omalla seinällään ja omissa kokoelmissaan.

Jos taidetta ostaa enemmän sen takia, että tykkää tietyistä maalauksista tai esineistä niin kukin ostakoon mitä haluaa. Niille joita kiinnostaa myös sen mahdollinen jälleenmyyntiarvo niin kannattaa jatkaa lukemista muutaman taidesijoittamiseen liittyvän ominaispiirteen tunnistamiseksi.

Taiteeseen sijoittaessa markkinahinnat voivat olla vaikeasti selvitettävissä, koska monet kaupat tehdään huutokaupoissa, eikä niistä ennalta tiedetä mihin asti hinta voi kohota.

Ne ovat niin sanottuja yksittäisiä kauppatapahtumia ja yksittäisiä teoksia, vähän niin kuin asuntosijoittamisessa, mutta vielä kärjistetymmin.  Jokainen teos ja taitelija ovat myös omansa ja nauttivat omanalaistaan arvostusta, joka voi vaihdella ajassa sen hetkisen imagon ja julkisuuden valokeilan mukaan.

Parasta laatua ostamalla takaa parhaiten sijoituksen arvon säilymisen.

Toki paras laatu maksaa lähtökohtaisestikin enemmän. Kaikkein arvostetuimmat teokset säilyttävät arvonsa taloussuhdanteista riippumatta melko hyvin (Katso esim. Mona Lisa). Keskinkertaisten teosten hinnat ovat herkempiä suhdanteille koska myös ostajat voivat olla ihan tavallisia keskituloisia taiteen harrastajia. On väitetty, että noin 1% taiteesta tuottaa oikeasti voittoa omistajalleen arvonnousuna ja loput 99% karkeasti eivät tuota.

Yksi kahdestakymmenestä taitelijasta jää jollain tapaa historiankirjoihin mutta heidän teoksensa ovat huomattavasti riskialttiimpia kuin mainittu paras prosentti. Näiden taitelijoiden tuotoksista osasta kuitenkin voi tulla haluttuja taideaarteita, jotka säilyttävät arvonsa myös sijoituskohteena. Tietyllä tavalla tällaisia teoksia voi käyttää myös turvasatamana kuten kultaa, jos muut sijoitusmuodot ovat epävarmoja tietyssä markkinassa ja ajanhetkellä.

Taidesijoittaminenilmainen 25€

Mistä kannattaa aloittaa?

Taidesijoittamiseen pääsee käsiksi pienehköillä summilla jo noin tuhannesta eurosta alkaen ja joitain kotimaisia tuotoksia voi saada ihan jopa sadalla eurolla.

Kuten kaikessa sijoittamisessa myös tässä ajoitus on tärkeää. Mikäli kiinnostus omistamasi taiteilijan teoksia kohtaan kasvaa voi olla hyvä hetki myydä hänen keskinkertaisia teoksiaan heti boomin alkuvaiheessa mutta varsinaista taideaarretta odottaa kiinnostuksen huippuunsa ja saada siitä siten paras tuotto. Muiden tuotosten panttaaminen on riskisempää, eikä ole sanottu, että niiden arvot nousisivat niin paljoa vaikka kiinnostus tulisikin jatkumaan vielä jonkin aikaa.

Hyvien teosten ja laadun ostamisen, sekä ajoituksen lisäksi, on tärkeää vaalia taiteilijan teosten harvinaisuutta. Taideteoksen harvinaisuutta on vaalittava.

Tässä niin yksittäisellä harrastajalla kuin galleriallakin on sormensa pelissä. Jos teosta huutokaupataan liian usein, sen arvo laskee. Varmimmin arvo nousee kun teosta säilyttää pitkään. Lyhyen tähtäyksen sijoituksia voi olla sen hetken parrasvaloissa oleva kuuma taiteilija, jonka muuten nimekästä taidetta halutaan ostaa.

Taideteosten hinta voi olla joskus todellakin korkea, eikä se ole missään suhteessa sen tekemisen kustannuksiin vaan määräytyy ihan teoksen kysynnän ja harvinaisuuden mukaan ja perustuu siten mielikuviin ja maksuhalukkuuteen. Gallerioiden hinnoittelu myötäilee hyvin pitkälti huutokauppojen hintoja. Nykytaidetta voi löytää huokeaan hintaan huutokaupoista.

Arvostetuilla gallerioilla on merkitystä hinnankehitykseen ja myytävien teosten säännöstelyyn ettei kaikkia teoksia tuupata myytäväksi samaan aikaan jolloin niiden haluttavuus voi laskea. Taiteilijan teoksia on hyvä olla yksityisomistuksessa, jolloin niitä tulee aika ajoin myyntiin ja huutokaupoissa niistä voidaan saada hyviä hintoja. Jos taitelijan teoksia on vain museoissa, ei niitä juuri tule myyntiin eikä se takaa hintakehitystä.

Taiteen harrastamiseen Art.com löytyy monen kuuluisan ja vähemmän kuuluisan taitelijan teoksia, joita voi ostaa ihan vain iloksi itselleen tai sijoitusmielessä. Teoksia ja esineitä on laidasta laitaan ja suurin osa niistä on nimenomaan sisustukseen sopivia. Kevytmielisempään taiteeseen löytyy myös hienoja kaappauksia ja kansikuvia elokuvista.

Taidesijoittamiselle annamme arvosanaksi 3,3 tähteä.

Sijoitusmuotona erittäin riskialtis ja sijoitusten volatiliteetti on valtava, mutta taide tuo usein omistajalleen myö muuta arvoa kuin pelkkä rahallinen arvo.

Sijoitusvinkin etusivulle

Copyright sijoitusvinkki.com 2015

Updated 2.3.2015

Taidesijoittaminen on 14.1.2015 rated 3.3 of 5

Leave a comment