Uusimmat artikkelit

Vapaaehtoinen eläkevakuutus vs. osakesijoittaminen

Vapaaehtoinen eläkevakuutus vs. osakesijoittaminen

Varsinaisen lakisääteisen vanhuuseläkkeen lisäksi, lisätuloja eläkepäiville voi saada hankkimalla itselleen esimerkiksi vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tai pitkäaikaissäästämiseen tarkoitetun sopimuksen pankin tai muun sijoituspalveluita tarjoavan palveluntarjoajan kanssa.

Näiden hyvä puoli on se, että rahat ovat tallessa kättesi ulottumattomissa, etkä pääse tuhlaamaan niitä tässä ja nyt. Tämä auttaa erityisesti sellaisia henkilöitä, joilla ei raha pysy ”taskussa” tai tilillä muutamaa hetkeä pidempään. Muita hyviä puolia eläkevakuutuksista ei juuri voi keksiäkään. Eläkevakuutuksella ei muuten ole mitään tekemistä varsinaisesti vakuutuksen kanssa. Kukaan ei takaa tai lupaa, että sijoittamasi rahan arvo nousee näissä sijoituksiin sidotuissa ”vakuutuksissa” yhtään mihinkään, mutta kulut, kuten hallinnointipalkkio koko sijoitetusta pääomasta, merkintäkulu ja kuukausimaksu, juoksevat kyllä kokoajan, oli tuottoa tai ei.

Lisäksi jokaisesta maksettavasta eläke-erästä menee yleensä pieni prosentti. Kulut syövät säästettyä pääomaa huimasti matkanvarrella ja korkoa korolle efektin pienennyttyä, menetetty tulo vuosikymmenien aikana, on todella paljon suurempi kuin muutaman (n.4%) prosenttiyksikön vuosittaiset hoitokulut, merkintäpalkkiot ja maksut äkkiseltään tuntuvatkaan.

Mitä jos tarvitsetkin rahat käyttöösi aikaisemmin?

Eläkevakuutuksesta saadaksesi varat aikaisemmin käyttöösi, täytyy puolisosi joko kuolla, täytyy ottaa avioero, sinun täytyy joutua pitkäaikaistyöttömäksi tai päätyä työkyvyttömäksi pysyvästi. Sen lisäksi, että olet joutunut kokemaan jonkin näistä, yleensä epämiellyttäviksi koetuista elämäntilanteen muutoksista, varoista, jotka saat eläkevakuutuksesta takaisin itsellesi, pidätetään sitä suurempi osa sanktiona vakuutusyhtiölle tai pankille, mitä kauempana eläkepäivien suunnitellusta alkamisesta ollaan. Pitkäaikaissäästämisessä taas rahat saa käyttöönsä vasta, kun henkilö saavuttaa tuloverolaissa määritellyn eläkeiän, joka tänä päivänä on 68 vuotta.

 

Sijoitusvinkkejä tarjoaa moni, pyödän toisella puolella usein ajetaan omaa etua

Sijoitusvinkkejä tarjoaa moni pankki, pyödän toisella puolella vain usein ajetaan omaa etua.

ilmainen 25€

Valtio tarjoaa veroetua eläkerahastoon sijoittavalle

Tuloverotuksessa valtio tarjoaa näennäisen veroedun, eli 30% verovähennys oikeuden, vakuutusmaksuissa/sijoitetulle rahalle, kun sijoitat eläkevakuutukseen. Todellisuudessa tämä on siirrettyä verotusta.

Koska maksat eläkevakuutusta nostaessasi koko pääomasta ja voitosta veroa pääomatuloveroprosentin mukaan, etkä pelkästään voitto-osuudesta, kuten osakkeisiin sijoittaessasi. Näennäisen pieni etu on siis veronmaksun lykkääntyminen, mutta todellisuudessa etua saisi vain, jos tajuaisi sijoittaa nämä veroetuna jääneet eurot eteenpäin johonkin tuottavaan. Vaikka lopputulos on sama, niin jos miettii, että 100€ euron kuukausittaisella sijoittamisella voittaa 30€ (joka nyt putoaa taskustakin aikamiehellä) kuukaudessa veroetuna, mutta aikanaan kun lisäeläkettä nostaa esimerkiksi 1000 euroa kuukaudessa, lohkoo verottaja siitä 300€ pois, tulisin lähinnä vihaiseksi.

Eläkevakuutuksen riskit

Aiemmin eläkevaakutusten tuotto oli sidottu laskuperustekorkoon, jonka ansiosta vakuutuksen ottaja sai luvatun tuoton, meni markkinoilla hyvin tai huonosti. Toki tämänkin sijoitusmuodon ongelma oli siinä, että jos markkinoilla meni todella hyvin, vakuutuksen ottaja sai tämän luvatun tuoton ja vakuutus/pankkilaitos piti ylimenevän osan lähinnä itsellään, jos ei muuten niin, kaikkina hallinnointi yms. muina kuluina.

Huonoina aikoina toki luvattu tuotto oli kohtuullinen korvaus. Parhaimmillaankin vakuuttaja peittosi kuitenkin vain juuri inflaation ja jäi nousevilla markkinoilla vakuutuksensa kulujen jälkeen auttamatta jälkeen markkinaindeksistä. Nykyään eläkevakuutukset on sidottu erilaisiin rahastoihin, joilla voi tulla turskaa ihan niin kuin osakemarkkinoilla itsekin sijoittaessaan. Riskiä on siis käytännössä yhtä paljon kuin osakemarkkinoilla, mutta tuottopotentiaali kulujen jälkeen on huonompi.

Salkunhoitaja kerää eläkevakuutuksesta suurimmat rahat itselleen

Salkunhoitaja kerää eläkevakuutuksesta suurimmat rahat itselleen

Tuotto-odotus eläkevakuutuksella vs. osakesijoituksilla

Kuinka paljon huonompi tuotto-odotus sitten on ja miten se vaikuttaa lopputulokseen tuottojen ja kertyneen varallisuuden suhteen?

Otetaan esimerkki laskelma havainnollistamaan kertynyttä tuottoa eläkevakuutuksessa ja markkinaindeksiin sijoittamisessa, joka sinällään on riskittömin ja pieni kuluisin sijoittamisen muoto. Osakemarkkinoiden pitkänajan tuotto on pyörinyt historiallisesti noin 8-9% tietämillä. Eläkevakuutus joka, sijoittaa rahastoihin ja osakkeisiin, ei siis millään järjellä voi ainakaan ylittää tätä keskiarvoa pitkällä tähtäimellä, koska edes salkunhoitajat eivät osaa ennustaa pitkällä tähtäimellä montaa vuotta perättäin indeksiä parempia sijoituskohteita.

Tietysti osa rahastojen salkunhoitajista voittaa indeksin muutamana vuotena peräkkäin, mutta 5 tai 10 vuoden horisontilla näin käy ani harvalle, sekin enimmäkseen tuurilla. Oletetaan, että eläkevakuutus ja rahastot, joihin sen on sidottu, seuraisi markkinaindeksiä ja tuottaisi 30 vuoden ajan jaksolla yhtä paljon kuin indeksiin sijoittamalla olisi saatu. Näistä tuotoista vähennetään eläkevakuutukseen liittyvät todelliset kulut, keskimäärin noin 4% yhteensä, voivat toki olla suuremmatkin.

Tänä päivänä ei tarvitse olla kummoinen matemaatikko laskeakseen tuotto-odotuksia säännölliselle säästämiselle, kun googlesta löytää yksinkertaiset laskurit helposti. Mitä tahansa näistä laskureista käyttääkin, pitäisi päätyä suurin piirtein seuraaviin lopputuloksiin.

Indeksiin sijoittamalla, 8% tuotto-odotuksella vuosittain, 30 vuoden ajanjaksolla, säästetty summa on tietenkin 36 000 € (kun kuukausia on 30:ssä vuodessa 360 kappaletta) ja säästöjen arvo säästöajan päättyessä noin 141 000 euroa. Eläkevakuutukseen, jonka kulut ovat olleet noin 4% tästä 8% tuotosta koko tämän ajan, tuotto on luonnollisesti ollut keskimäärin noin 4%. Samaan laskuriin kun laittaa mitättömältä kuulostavan 4% vähemmän, eli 4% tuotto-odotuksen, saa säästöjen arvoksi loppuhetkellä noin 69 000 euroa. Eläkevakuutusta tarjoavan laitoksen hallinnointipalkkiot ja muut kulut ovat syöneet 30 vuoden säästöjesi tuotoista, menetettyinä ” korkoa korolle tuottoina”, karkeasti puolet säästöjesi arvosta.

Tässä laskussa sattumalta näyttää siltä, että puolet tuotosta jää saamatta, koska tuottoprosenttikin on puolta pienempi, mutta todellisuudessa näin ei ole.

Mitä pidempään sijoittaa ja säästää, sitä suuremmaksi ero kasvaa ja epäedullisemmaksi tilanne kääntyy eläkevakuutuksen ottaneen kannalta. Samoilla luvuilla, 40 vuoden eläkesäästämisellä, luvut ovat noin 324 000 euroa 8% tuotto-odotuksella ja 116 000 euroa 4% tuotto-odotuksella. Pienemmällä tuotolla sijoittanut eläkevakuutuksen ottaja, on siis saanut säästettyä tässä laskelmassa enää 35% siitä, mitä markkinaindeksiin sijoittanut tai toisin päin prosenteilla laskiessa, indeksituotto pitkässä juoksussa on tuottanut noin 180% enemmän samassa ajassa.

Miten päin vain ilmaistaessa, on säästöjen lopullisessa arvossa yli 200 000 euroa eroa, ja tällainen summa vaikuttaa jo itse kullakin siihen, missä ja millaisia edellytyksiä niitä eläkepäiviä on viettää. Ottaen vielä huomioon, että indeksiin sijoittanut voi ottaa rahansa ulos milloin tahansa ilman suurempia sanktioita, ja maksaa tässä kohtaa vain voitoista veroa, eikä kokopääomasta kuten eläkevakuutuksen ottaja, en keksi ainuttakaan syytä sijoittaa rahojaan eläkevakuutuksen kautta.

Loppujen lopuksi

Oheinen laskelma on vain esimerkki, miten pitkänaikavälin säästäminen ja korkoa korolle efekti toimii. Näennäiseltä vaikuttava 4% tuotto-odotuksien erotus kustannusten jälkeen, tekee pitkässä juoksussa todella suuren eron sijoitusten ja säästöjen arvolle. Jos sijoitettu summa kuukausittain on suurempi kuin laskussa käytetty 100€/kk tai eläkevakuutuksen todelliset kulut ovat kovemmat kuin 4%,lopullisten tuottojen erotus repeää entistä suuremmaksi.

Tiivistettynä: ottaen huomioon eläkevakuutuksiin sisältyvän riskin, varojen panttaamisen, eli vaikeasti itselleen käyttöön saamisen, ja ennen kaikkea verrattain huonon tuotto-odotuksen varoilleen eläkeikään mennessä, on kaikin puolin järkevämpää käyttää muita sijoitustuotteita vanhuuden varalle, kuin eläkevakuutus.

Käytännössä indeksiin sijoittaminen on lähes riskitön pitkällä aikavälillä ja huomattavasti paremmalla vuosittaisella tuotto-odotuksella käytettävissä oleva sijoitusmuoto. Suorat osakesijoitukset ovat toinen hyvä vaihtoehto, kunhan muistaa hajauttaa riittävästi salkkuaan. Älkää tulko huijatuksi hyvät ihmiset. Sijoittakaa mielummin itse.

 

Etusivulle

Copyright sijoitusvinkki.com 2015

Updated 2.3.2015

Leave a comment