Uusimmat artikkelit

ETF-rahastot

ETF rahastot

ETF tulee englannin kielen sanoista exchange-traded fund ja tarkoittaa pörssikaupankäynnin kohteena olevaa rahastoa.

Tämä tarkoittaa siis sijoitusrahastoa, jonka osuuksilla voidaan käydä kauppaa pörssissä kuten osakkeilla. Indeksiosuusrahasto on sijoitusrahasto muoto, joka pyrkii seuraamaan jotakin tiettyä valittua osakeindeksiä mahdollisimman tarkasti. Markkinoilta löytyy myös ETF-rahastoja, joilla voi sijoittaa myös muihin omaisuuslajeihin, kuten korkomarkkinoille, hyödykemarkkinoille ja kiinteistömarkkinoille.

Etuna tavalliseen osakkesijoittamiseen verrattuna on se, että yhdellä sijoituksella ETF-rahastosta saa hajautetun salkun, ja indeksisijoittamiseen verrattuna sen voi saada alhaisemmilla hallinnointikuluilla.

Tämän takia ETF sijoittaminen onkin suosittua. Yhdysvalloissa joka viides rahasto on ETF-rahasto. ETF-rahastoilla käydään kauppaa koko pörssipäivän ajan, aivan kuten osakkeilla. ETF rahastolla voi sijoittaa haluamalleen toimialalle yleisesti, jolloin yksittäisten yritysten analysointi ei ole niin tärkeässä roolissa, vaan riittää usko alan hyviin tulevaisuuden näkymiin kokonaisuudessaan.

Passiivisten indeksiä seuraavien ETF-rahastojen lisäksi, on olemassa myös aktiivisia ETF-rahastoja.

Usein niissäkin on kuitenkin tietty, ennalta määritelty mekaaninen kaava/sovellus, jota salkunhoitaja noudattaa orjallisesti ja joka kerrotaan rahaston kuvauksessa. Pörssinoteerattujen rahastojen suosio on kasvanut huimasti niiden markkinoille ilmestymisen jälkeen sitten vuoden 1993. Tätä nykyään erilaisten ETF-rahastojen tuotekehitys on ollut huiman nopeaa ja uusia pörssilistattuja tuotteita ilmestyy sijoittajan valittavaksi tuon tuosta.

ilmainen 25€

ETF rahastot tuottavvat hyvin pitkällä aikavälillä.

ETF rahastot tuottavat hyvin pitkällä aikavälillä.

Tuotto- ja kasvurahasto

Osa ETF-rahastoista jakaa kertyneet tuotto-osuudet ulos omistajalleen. Tuottoja voidaan maksaa vuosittain, puolivuosittain tai jopa kvartaaleittain. ETF-rahasto vastaa silloin lähinnä tuottorahastoa. Tuotot verotetaan luonnollisesti pääomatuloina.

Monissa ETF:ssä tuotot kuitenkin sijoitetaan uudelleen automaattisesti rahaston toimesta ja näin sijoittaja hyötyy, kun ei joudu maksamaan tuotosta veroa tässä vaiheessa, vaan saa tuoton uudelleen sijoitettua ilman verottajan väliin pääsemistä. Tällaiset ETF-rahastot ovat kasvurahastoja. Näistä maksetaan pääomatuloveroa kun osuudet myydään.

ETF-rahastot ja niiden kulut

ETF-rahastojen hallinointikulut ovat pienempiä verrattuna tavallisen sijoitusrahastojen kuluihin. Siinä missä tyypillinen sijoitusrahasto ottaa todellisina kuluna 1-5%, ETF-rahastot maksavat tyypillisesti vain 0,1%-1%. Kuten laskimme auki eläkerahastoja koskevassa artikkelissamme, rahastojen kulujen pienillä eroilla, on pitkällä aikavälillä suuri merkitys varallisuuden kertymiseen. Usein kehittyville markkinoille sijoittavat ETF-rahastot ovat hieman kalliimpia kuin kehittyneille markkinoille sijoittavat.

ETF-rahastojen kuluista on kuitenkin merkintäkulu ulkoistettu sijoittajalle ja sen takia sijoitettavien summien tulee olla riittävän suuria, jotteivät merkintä kulut nouse suhteessa liian suuriksi. Näitä kustannuksia tulee verrata tavallisen indeksirahaston kuluihin. Joissain tapauksissa perinteinen indeksirahasto voi olla edullisempi vaihtoehto. Toisaalta taas ETF-rahaston kulut ovat todennäköisesti alhaisemmat kuin vastaavien osakesijoitusten hankkiminen ja huomattavasti tätä vaivattomampi kun ei tarvitse itse päivittää salkkua jatkuvasti.

Kaiken kaikkiaan ETF rahasto tarjoaa sijoittajalle yksinkertaisen tavan hajauttaa sijoituksiaan helposti realisoitaviin likvideihin rahastoihin, joissa on poikkeuksellisen alhaiset hallinnointikulut. Vaivattomuutta ja edullisuutta siis.

ETF-rahastoihin pääset sijoittamaan helposti sijoitustarjoukset kohdasta.

Etusivulle

 

Copyright sijoitusvinkki.com 2015

Updated 2.3.2015

Leave a comment