Uusimmat artikkelit

Lyhyeksi myyminen eli shorttaaminen

Lyhyeksi myynti eli shorttaaminen

Lyhyeksi myynti (engl. short selling. suomeksi myös ylimyynti) tarkoittaa sellaisten arvopapereiden tai rahoitusinstrumenttien myyntiä, jotka myyjä on lainannut eikä omista itse.

Shorttaamisessa odotuksena on osakkeen arvon lasku tulevaisuudessa ja silloin shorttaaja voi ostaa itselleen nämä arvopaperit ja saada myyntieron voittona.

Lyhyeksi myymisen on sanottu olevan syynä osakemarkkinoilla paniikin lietsomiseen ja lamojen pitkittymiseen. Todellisuudessa shorttaaminen auttaa kuitenkin markkinoita löytämään ylihinnoitellut yhtiöt ja toimimaan näin tehokkaammin. Warren Buffet on mm. todennut että lyhyeksimyyjät ovat hyödyksi löytämään yritysten petollisia toimia kuten kirjanpitorikoksia. Binäärioptioiden ”put” vaihtoehto muistuttaa paljon lyhyeksi myyntiä, erona tässä on, että binäärioptiossa sinun ei tarvitse konkreettisesti lainata osakkeita tai hyödykkeitä, kun taas arvopaperikaupassa tämä on useiden maiden laissa velvoitettu etenkin vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen, jolloin shorttaamiseen asetettiin useita lisärajoitteita pienentämään talouden heilahteluja.

Shorttaaminen on pitkässä aikajuoksussa miinussummapeliä, käytännössä lyöt vetoa osakemarkkinoiden nousua vastaan ja esim. S&P 500 indeksin, joka kuvaa 500 Yhdysvaltalaisen suuryrityksen keskimääräistä kurssikehitystä, arvo on noussut n.10% keskimääräisellä vuotuisella tahdilla. Tämän takia lyhyeksi myymiseen mukaan lähtemisessä sinulla tulisi olla selvää näkemystä siitä miksi siihen olet ryhtymässä. Suurin mahdollinen summa minkä voit tienata on osakkeen arvo, mutta tappiomahdollisuus on käytännössä rajaton, jos arvopaperin kurssi lähtee jyrkkään nousuun.

Lyhyeksi myymisen historia ja kehitys

Jo maailman vanhimman pörssin, Amsterdamin pörssin alkuhistoriasta löytyy tietoja lyhyeksi myymisestä. 1700-luvun lopulla Lontoon ja Amsterdamin pankit ajautuivat massiiviseen kriisiin shortatessaan Hollannin Itä-Intian komppanian osakkeita asiakkaiden varoilla. Vuoden 1929 pörssiromahduksen jälkeen lainsäätäjät puutuivat peliin ja asetettiin säädös jonka mukaan lyhyeksi myyminen oli sallittua vain edellistä myyntihintaa korkeammalla hinnalla ja näin  pyrittiin ehkäisemään shorttaamisen aiheuttaa osakkeiden syöksykierrettä. Tämä laki pysyi voimassa Yhdysvalloissa vuoteen 2007 asti.

Vuoden 2008 pankkikriisin aikana talouden epätasapainon vallitessa asetettiin monia rajoituksia lyhyeksi myyntiin. Mm. Yhdysvalloissa, Iso-Britnniassa, Saksassa ja monissa muissa maissa kiellettiin ns. naked short selling, jossa osakkeita myydään lyhyeksi ilman, että myyjä lainaa kyseisiä osakkeita. Kun huomattiin, ettei tällä ollut merkitystä talouden vakauttamisen kannalta, monet maat poistivat rajoituksen.

 

pankkiilmainen 25€

Miten lyhyeksi myyminen tapahtuu

Shorttaajan on ensimmäiseksi lainattava lyhyeksi myytävä osake tai rahoitusinstrumentti välittäjältä, joita edustavat esim. investointipankit. Tavallisesti pankeilla on käytössään niin suuri määrä osakkeita, että shorttaajan ei tarvitse huolestua siitä, että alkuperäinen omistaja haluaisi myydä osakkeet jotka ovat shorttaamiseen käytetyt. Sillä jos näin tapahtuisi, niin voidaan ottaa tilalle muita samoja osakkeita lainaksi.

Lyhyeksi myyjällä pitää olla tilillään ns. marginaali vakuutena siitä että hän pystyy tarvittaessa kattamaan tappiot jotka kaupasta voi syntyä. Jos arvopaperin arvo nousee merkittävästi niin välittäjä voi vaatia shorttaajaa tallettaman lisää rahaa vakuudeksi tappioiden kattamiseksi, jos näin ei tapahdu positio suljetaan ja shorttaaja joutuu maksamaan siihen mennessä syntyneet tappiot vakuuksistaan.

Esimerkki

Yhtiö A:n osakkeen kurssi on tällä hetkellä 10€, shorttaaja päättä myydä lyhyeksi 50 kpl yhtiön osakkeita ja lainaa investoinpankki B:n kautta osakkeet. Shorttaaja saa osakkeet heti myytyä eteenpäin samaan 10€ hintaan ja position arvo on siis 500€. Yhtiö A:n osakkeiden arvo laskee 5€ per osake, shorttaaja päättää sulkea position ja ostaa itselleen 50kpl osakkeita yhteishintaan 250€, tämän jälkeen hän palauttaa 50kpl osakkeita investointipankki B:lle ja näin positio on suljettu. Shorttaajalle jää voitoksi 250€ josta vähennetään investointipankki B:n perimät kulut jotka voivat olla esim. 2% alkuperäisestä kokonaissummasta 500€ eli 10€. Lyhyeksi myynnistä saatu voitto on siis kokonaisuudessaan 250€-10€=240€

Tärkeitä asioita huomioitavaksi shorttaajalle

Osakkeiden osingot ja äänioikeus

Koska shorttaaja lainaa osakkeet alkuperäiseltä omistajalta ja myy ne eteenpäin, ovat ne kahden henkilön hallussa.  Tämä tarkoittaa että myös osingot pitää maksaa kahteen paikkaan. Lyhyeksi myyjä joutuu maksamaan omista varoistaan osakkeista saatavat osingot alkuperäiselle lainaajalle. Samoin on osakkeiden äänivallan kanssa, koska alkuperäinen lainaaja suostuu luopumaan äänivallasta lainatessaan osakkeet, siirtyy shorttaamisen myötä äänioikeus osakkeiden ostajalle

Lainauskustannukset

Joudut maksamaan aina välittäjälle tietyn kustannuksen osakkeen tai rahoitusinstrumentin lainaamisesta. Suuryritysten osakkeista maksettavat kustannukset ovat pienempiä kuina pienten yritysten, joiden osakkeita voi olla vaikea lainata. Vaikeasti lainattavien yhtiöiden osakkeita shortatessa kulut voivat muodostua hyvinkin suuriksi. Se johtuu siitä että näiden yhtiöiden osakkeita lainaamaan suostuvaisia henkilöitä on vaikea löytää, ja joudut siksi maksamaan työmäärästä jonka välittäjä joutuu tekemään.

Valuuttojen shorttaaminen

Valuuttojen shorttaaminen eroaa osakkeista siinä, että valuuttakauppaa käydään aina pareina (Esim. $/€), ja niiden arvo muodostuu suhteesta toisiinsa nähden. Valuuttojen lyhyeksi myyminen muistuttaa normaalia osakekauppaa. Esim. Jos uskot dollarin arvon laskevan euroon nähden joudut ensin lainaamaan dollareita joilla ostat euroja. Kun haluat sulkea position, vaihdat eurot takaisin dollareiksi ja maksat ottamasi lainan.

 

Lyhyeksi myynti on erittäin hyödyllistä markkinoiden toimivuuden takaamiseksi ja epäkohtien löytämiseksi. Lisäksi shortaaminen parantaa likviditeettiä ja auttaa poistamaan ylihinnoittelua. Aloittelijalle se kuitenkin suuririskinen sijoitusmenetelmä ja siksi sitä ei suositellakaan ensimmäiseksi sijoitusmaailmaan tutustuttaessa, mutta lyhyeksi myymisen toimintamekanismin tunteminen on jokaiselle sijoittajalle hyödyllistä, jotta ymmärtää mikä on sen rooli finanssimaailmassa ja että laskevillakin markkinoilla voi tehdä rahaa. Kun shorttaaminen alkaa tuntua halittavalta voit tutustua siihen paremmin sijoitustarjoukset sivultamme.

Etusivulle

Copyright sijoitusvinkki.com 2015

Updated 2.3.2015

Leave a comment