Uusimmat artikkelit

Mikä on osakeanti ja voiko sellaisesta tehdä rahaa?

Osakeanti, eli osake-emissio on osakkeiden liikkeellelasku tapahtuma. Osakeanti voi olla maksullinen eli uusmerkintä tai maksuton kuten rahastonanti. Yritys joka järjestää maksullisen osakeannin, on tarkoituksenaan kerätä pääomaa toimintansa pyörittämiseen tai yleensä johonkin uusiin investointeihin. Tämä uusi pääoma voidaan osakeannissa kerätä uusilta tai vanhoilta osakkeenomistajilta.

Merkintäoikeusanti

Silloin kun osakeanti ei ole suunnattu millekään erityisryhmälle puhutaan merkintäoikeusannista.

Tällöin vanhoilla osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita vanhojen omistusten suhteessa. Jos osakkeenomistaja ei halua tätä oikeutta hyödyntää ja sijoittaa lisää rahaa yhtiöön, hän voi tyypillisesti myydä tämän merkintäoikeuden eteenpäin. Tällaisella merkintäoikeudella on arvoa erityisesti silloin kun merkintähinta alittaa ns. osakkeen käyvänarvon tai markkinahinnan.ilmainen 25€

osakeanti

Suunnattu osakeanti

Osakeannissa vanhoilla osakkeenomistajilla on lähtökohtaisesti oikeus uusiin osakkeisiin vanhojen omistusten suhteessa. Kun taas emissio järjestetään suunnattuna osakeantina, niin se on erityisoikeuksin suunnattu jollekin tietylle ryhmälle, kuten henkilöstölle, ja silloin tästä vanhojen omistajien etusijaperiaatteesta poiketaan. Suunnatun osakeannin järjestämisestä täytyy aina olla 2/3:n määräenemmistö yhtiökokouksessa.

Rahastoanti

Rahastoanti eli rahastonkorotus on toimenpide, jolla osakeyhtiö lisää osakepääomaa siirtämällä kirjapidossa varoja vapaasta omasta pääomasta. Tällä voidaan ehkäistä yhtiö selvitystilaan joutumista jos oman pääoman määrä on päässyt putoamaan vaarallisen alas suhteessa velkoihin. Tässä toimenpiteessä omistajat eivät sijoita yhtiöön lisää varoja.

Listautumisanti

Sitten päästäänkin itse asiaan eli kuinka osakeanneista voidaan yrittää tehdä rahaa. Silloin kun yhtiö listautuu pörssiin, sen osakkeista tulee julkisen kaupankäynnin kohde ja omistajat voivat siitä hetkestä eteenpäin myydä ja ostaa sen yrityksen osakkeita pörssissä markkinahintaan. Tätä pörssiin päätymistä kutsutaan listautumisanniksi.

Listautumista hoitava pankki tai muut investointipankki tyyppinen taho, on määritellyt yhtiön osakkeille tietyn hinnan, jolla näitä osakkeita voi ostaa. Listautumisannissa hinta on tarkoituksella laitettu houkuttelevaksi, hieman alle odotetun tulevan markkinahinnan, jotta osakkeet saadaan kaupaksi. Jos tulevan osakkeen kurssin on ajateltu olevan luokkaa 20 euroa osakkeelta, listautumisannissa tyypillinen hinta voi olla noin 15 euroa osakkeelta. Tätä erotusta hyödyntämällä on mahdollisuus tehdä listautumisannissa voittoa.

Toki on olemassa pieni riski, ettei kurssi kohoakaan alun perin uumoiltuun tasoonsa, vaan lähtee heti listautumisen jälkeen tippumaan. Toisaalta hieman pidemmällä tähtäimellä on myös mahdollisuus kurssin kohoamiseen huomattavasti tämän 20 euron tason yli jos yritys keksiikin vielä jotain mullistavaa, jota ei tiedetty listautumisen ajanhetkellä.

Listautumisanti on tavalliselle sijoittajalle mahdollisuus ostaa yleensä alihintaisia riskiosakkeita kun ei ole juuri varmuutta osakkeen tulevasta kurssikehityksestä.

Toisaalta listautumisanti myös yrityksen perustajille ja aikaisenvaiheen enkelisijoittajille paikka päästä eroon omistuksistaan ja lyödä rahoiksi vuosien työ ja riskirahoitus mahdollisesti pienessä startup yrityksessä, jossa on eletty monta vuotta suuressa epävarmuudessa, sekä perustajien, että enkelisijoittajien näkökulmasta.

Listautumisannissa yritys tietenkin julkaisee esitteen toiminnastaan ja taloudelliset analyysit tulevien sijoittajien nähtäville, jotta he voivat tehdä arvion yrityksen toiminta edellytyksistä ja sitä kautta päätöksen yritykseen sijoittamisesta. Näistä kannattaa olla kiinnostunut jos mielii rahakkaita tilaisuuksia löytää. Lisää rahakkaita tilaisuuksia voit hyödyntää tutustumalla sijoitustarjouksiimme.

 

Etusivu

Updated 24.2.2015

Copyright sijoitusvinkki.com 2015

Updated 2.3.2015

Leave a comment