Uusimmat artikkelit

Sijoitusrahastot

Sijoitusrahastot

Sijoitusrahastot ovat yleensä pankkien tarjoamia sijoituskohteita, joissa suuri määrä sijoittajien varoja kerätään yhteen arvopapereiden ostoa varten.

Määritelmänä sijoitusrahasto on melko häilyvä, mutta tässä artikkelissa käsittelemme nimenomaan pankkien asiakkailleen tarjoamia rahastoja.  Suomessa tällaiset pankkien tarjoamat rahastot ovat olleet äärimmäisen suosittuja sijoituskohteena tavallisen kansan keskuudessa ja tälläkin hetkellä noin 700 000 suomalaista on sijoittanut niihin varoja.

Tämä ei johdu sijoitusrahastojen erinomaisuudesta muihin vaihtoehtoihin nähden vaan siitä että informaatiota vaihtoehdoista on ollut rajallisesti tarjolla. Meidän tavoitteenamme onkin tuoda kaikki faktat esille, jotta jokainen näkee, mikä sijoitus vaihtoehto on oikeasti tuottavin ja pienin kuluiltaan.

Miksi rahastosijoittaminen on suosittua Suomessa?

Sijoitusrahastot ovat vaivaton vaihtoehto sijoittajalle.

Jos ei ole kiinnostusta perehtyä monimutkaisempiin sijoitusvaihtoehtoihin kuten tuottavien osakkeiden etsimiseen ja valintaan tai bitcoiniin, mutta toiveena on kuitenkin saada pääomalle hieman pankkien nollakorkoa keskimääräistä parempaa tuottoa, niin rahastot ovat helppo tapa sijoittaa. Pankit osaavat markkinoida rahastojaan oikealla tavoilla, mistä puhuimmekin jo etusivullamme ja indeksisijoittaminen artikkelissa; eli kuluttajille jätetään kertomatta vaihtoehdoista ja ylistetään omien sijoitusrahastojen ylivertaisuutta herkkäuskoisille asiakkaille. Mikä olisikaan helpompaa kuin laittaa joka kuukausi palkasta pieni osa menemään pankin rahastoihin, ei tarvitse itse seurata kursseja, eikä välttämättä edes muistaa koko rahastoon sijoittamista.

Mutta jos olet normaaleissa päivätöissä, jossa tienaat keskiverto palkansaajan verran tai ehkä hieman enemmänkin, niin rahastoihin sijoittamalla et tule koskaan miljonääriksi suurien kulujen ja rajoittuneisuuksien vuoksi.

 

Sijoitusrahastojen ominaisuuksia

Sijoitusrahastot ovat yleensä valtavan kokoisia ja joutuvat siksi sijoittamaan suuriin yhtiöihin, koska heillä ei ole resursseja tutkia pienempien yhtiöiden osakkeita. 

Sijoitusrahaston pääoma muodostuu rahasto-osuuksista, tämän pääoman arvo vaihtelee sijoituksien määrän ja rahaston sijoitusten arvonheilahdusten mukaan. Isompi rahasto ei ole välttämättä parempi. Isot rahastot toki kertovat sen, että monet ihmiset luottavat niiden tuottokykyyn, mutta koko rajoittaa myös huomattavasti sijoitusmahdollisuuksia.

Rahastot eivät voi ottaa valtavan isoja riskejä, joissa myös tuottopotentiaali on suuri, koska vastaavat tuotoistaan isolle sijoittajajoukolle.

Sinulle voi tulla eteen tilaisuuksia joissa on mahdollisuus kolminkertaistaa varasi, mutta viidenkymmenen prosentin mahdollisuus, että menetät kaiken. Ymmärrettävästi isojen rahastojen täytyy jättää tällaiset tilaisuudet käyttämättä, itse asiassa rahastojen riskinottoa säännellään monin määräyksin, mikä vähentää mahdollisuutta suuriin tappioihin, mutta myös suuriin voittoihin. Piensijoittajana sinä voit sen sijaan oman riskihalukkuutesi mukaan käyttää tai olla käyttämättä nämä tilaisuudet.

Rahastojen salkunhoitajat ovat asiantuntijoita joilla on alasta kattava tietotaito, mutta tästä osaamisesta joudut maksamaan myös ison hinnan. 

Jos haluat sijoittaa rahastoihin, tutustu aina kuluihin joita sinulle tulee. Jos harkitsen pitkän aikavälin sijoittamista, muista että vaikka vuotuiset kulut vaikuttaisivat pieniltä, useamman vuoden aikajaksolla nämä helposti kertaantuvat ja kasvavat huomattaviksi esim. indeksisijoittamiseen tai suoraan osakesijoittamiseen verrattuna. Jos rahaston kulut ovat 2% vuodessa, jo viiden vuoden jälkeen nämä kulut ovat syöneet 10% salkkusi kokonaisarvosta.

Tuotto-odotus

Rahastoilla on yleensä ns. Benchmark-indeksi, jonka tuotot on tavoitteena ylittää.

Tämä voi olla esimerkiksi samoihin kohde-etuuksiin keskittynyt indeksi. Rahastoihin sijoittaessa ei tule keskittyä liikaa menneisiin tuottoihin, Pankkien tarjoamat sijoitusrahastot ovat yleensä kaikki hyvin tuottaneita. Huonosti tuottaneet ovat yksinkertaisesti lopetettu.

Nykyisistä hyvin tuottaneista sijoitusrahastoista useasti tulee huonosti tuottaneita rahastoja, jotka lopetetaan ja tarjontaan otetaan uusista vaihtoehdoista parhaiten tuottaneet. Jotta rahastoihin olisi järkeä sijoittaa indeksin sijaan, pitää rahaston olla voittanut kulujen jälkeen indeksi tuotoissa vähintään 20 vuoden ajan. Jos pankilla ei ole tällaisia tarjota niin tämä kertoo jo hyvin paljon, mikään rahasto ei indeksejä ole tuotoissa päihittänyt.

ilmainen 25€

rahastot

 

Eri Sijoitusrahastolajeja

Lyhyen ja pitkän koron rahastot

Lyhyen koron rahastot sijoittavat lyhytaikaisiin rahamarkkinavälineisiin, pitkän koron rahastot taas sijoittavat yli vuoden laina-ajan omaaviin lainoihin ja korkoinstrumentteihin. Näitä sijoituksia tehdään sekä kotimaisiin että ulkomaisiin sijoituskohteisiin.

Osakerahastot

Osakerahastoissa varat on sijoitettuna osakkeisiin. Nämä voidaan valita esim. toimialan, maantieteellisen sijainnin tai yhtiön koon mukaan. Vertailukohteena on yleensä saman toimialan indeksi. Yhden osakkeen maksimiosuus rahastosta on 10%. Rahastot voivat käyttää maksimituottojen hakemiseen myös erilaisia johdannaisia.

Yhdistelmärahastot

Yhdistelmärahastot ovat kahden edellisen yhdistelmiä. Osuuksien painotuksia vaihdellaan markkinatilanteen ja tuottotavoitteiden mukaan, nämä kannattaa tarkastaa aina esitteestä ennen sijoittamista. Yleensä on määriteltynä tietty maksimiosuus esim. osakkeet maksimissaan 70% rahastosta

Rahasto-osuusrahastot

Näissä sijoitukset on hajautettu muihin rahastoihin, näin ollen riski on myös pienempi kuin yksittäiseen rahastoon sijoittamalla. Myös kulut ovat suuremmat koska jokaisesta sijoituksesta joudutaan maksamaan kulut, joiden lisäksi itse rahaston omat kulut. Lain mukaan Rahasto-osuusrahastossa saa olla sijoitettuna yhteen rahastoon korkeintaan 20% kokonaissummasta.

Erikoissijoitusrahastot

Erikoissijoitusrahastot ottavat yleensä isompia riskejä kun muut rahastot ja pyrkivät näin ollen myös suurempiin tuottoihin. Yhden sijoituskohteen maksimiosuus on 10% rahaston kokonaissummasta. Erikoissijoitusrahaston nimestä tulee aina käydä ilmi, että kyseessä on erikoissijoitusrahasto.

 

 

Rahastojen kulut

Rahastoissa sijoittajalle tulee maksettavaksi monenlaisia kuluja. Kuluja tulee muun muassa rahasto-osuuden säilyttämisestä, osuuden merkinnästä sekä lunastuksesta. Lisäksi näiden päälle tulee rahaston hallintakulut. Jos sijoittaja haluaa rahastoja, joissa on ulkomaisia sijoituksia myös näistä tulee omat lisäkulut, jotkin rahastot perivät myös vertailuarvon kuten indeksin tuottojen ylittämisestä omat lisäkulunsa. Näitten kaikkien päälle tulevat vielä voitoista maksettavat verot. Onkin helppo nähdä kuinka nämä kaikki kulut kertaantuvat nopeasti ja huomaat kuinka suurin osa tuotoista valuu kuluihin.

Muista aina selvittää kaikki todelliset kulut ennen rahastoihin sijoittamista.

Jos haluan kaikesta huolimatta sijoittaa rahastoihin, niin mitä kannattaa ottaa huomioon

Rahastojen tulee tarjota lain mukaan rahastoesite ja avaintietoesite, joista ilmenee olennaisimmat tiedot ja arvot. Useimmiten nämä esitteet löytyvät rahastontarjoajan nettisivuilta. Yhtiöillä on myös velvollisuus pitää esitteet ajan tasalla. Kannattaa myös vertailla eri rahastoja morningstarin kautta ja tutustua millä sijoituksilla tuotot ovat saavutettu.

Yksi tärkeä tekijä rahastoihin tutustuttaessa on Total Expence Ratio, joka kertoo kokonaiskustannusten määrän.

Tätä onkin erityisen kannattava vertailla, koska se on se summa minkä maksat asiantuntijuudesta jonka rahastoihin sijoittaessasi saat. Lyhyen aikavälin sijoitukseksi emme rahastoja suosittele suurien kulujen vuoksi. Parhaiten tämä sijoitusmuoto sopii sellaiselle henkilölle joka ei halua itse perehtyä asioihin millään tavoin syvemmin. Huomioi myös, että jos vaihdat saman sijoitusyhtiön sisällä eri rahastoihin, joudut maksamaan voitoista aina verot erikseen. Muita edullisempia sijoitusmahdollisuuksia löydät sijoitustarjoukset sivultamme.

 

Etusivulle

Copyright sijoitusvinkki.com 2015

Updated 2.3.2015

Leave a comment