Uusimmat artikkelit

Tekninen analyysi

Tekninen analyysi

Sijoitusanalyysisarjamme toinen osa käsittelee teknistä analyysiä. Sen suurin ero fundamenttianalyysin on olettamus, että taustalla olevat perustekijät heijastuvat jo hintoihin, joten niitä ei tule huomioida osakkeen valinnassa.

Sen sijaan analysoimiseen käytetään teknisiä indikaattoreita joiden perusteella tulkitaan markkinatrendejä sekä ihmisten käyttäytymistä ja yritetään niiden perusteella päätellä, mitkä hetket ovat otollisimpia ostamiselle ja myymiselle. Oletuksena on, että jokaisen kurssin hintavaihteluista on mahdollista löytää tulkittavissa oleva kaava tai säännönmukaisuus.

Kun tiedetään koska se tulee toistumaan, voidaan siitä ottaa kaikki hyöty ostamalla ja myymällä oikeaan aikaan. Koska informaatio on erittäin hyvin hyödynnettävissä päiväkauppaan ja lyhyen aikavälin sijoittamiseen tekninen analyysi on oiva apuväline mm. binäärioptio, contract for difference ja valuuttakauppaa käyville henkilöille. Teknistä analyysiä kannattaa käyttää vain kohde-etuuksiin joiden kaupankäyntivolyymi on tarpeeksi suurta, jotta hinnanmuodostus on tehokasta ja täten mahdollista tulkita.

Suuri kaupankäyntivolyymi parantaa osakkeen likviditeettiä ja näin ollen myös trendien vaihtelut ovat suurempia, mikä on hyvä asia teknistä analyysiä tekevälle. Mitä enemmän informaatiota, sitä paremmat mahdollisuudet on käyttää sitä hyväkseen eri tavoin. Teknisen analyysin tekemiseen on useita eri tekniikoita, seuraavassa tutustumme kahteen.

Teknisen analyysin tekniikat

Dow teoria

Dow teoria on Charrles H. Down kirjoituksista William Peter Hamiltonin , Robert Rhean ja E. George Schaeferin kehittämä kuuteen perusoppiin perustuva teoria tekniseen analyysiin. Nämä kuusi sääntöä ovat seuraavat.

1. Markkinoilla on kolme tärkeintä liikettä.

Pitkän ajan trendi joka voi kestää useita vuosia. Keskipitkän trendi jonka kesto on 10 päivää – 3 kuukautta ja lyhyen ajan trendi joka voi olla kestoltaan muutaman tunnin ja siitä eteenpäin. Nämä trendit voivat olla samansuuntaisia ja samanaikaisia toistensa kanssa.

2. Trendeillä on kolme eri vaihetta.

Ykkösvaiheessa ns. ”tietävät” sijoittajat ostavat vastoin markkinoiden yleistä liikettä. Tällä vaiheella ei ole vielä isoa vaikutusta, koska suuri massa sijoittaa toisin. Toisessa vaiheessa markkinat alkavat huomata näiden tietävien sijoittajien ostot ja liittyvät tähän mukaan. Tällöin muutos alkaa näkyä myös kursseissa ja niissä voi tapahtua suuriakin äkkinäisiä liikkeitä. Kolmannessa vaiheessa, tietävät sijoittajat eivät enää näe arvoa sijoituksissa ja alkavat ottaa rahojaan pois muihin tuottaviin kohteisiin.

3. Markkinat sisältävät kaiken informaation.

Tämä vastaa hyvin paljon olettamusta tehokkaista markkinoista. Kun uutta informaatiota tulee saataville, se heijastuu hintoihin lähes välittömästi.

4. Markkinoiden tuotot kulkevat käsi kädessä.

Tämän olettamuksen mukaan, hyvät tulokset tukevat toisiaan. Tämä oli vielä selvempää Down elinaikana, jolloin eri yritykset olivat riippuvaisempia toisistaan.

5. Suuri kaupankäyntivolyymi tukee trendejä.

Suuri volyymi saa trendit liikkumaan ja heijastaa paremmin markkinoiden oikeaa arvoa, eikä yksittäinen sijoittaja pysty niihin vaikuttamaan. Jos suuri joukko sijoittajia sijoittaa aktiivisesti johonkin arvopaperiin, niin se on vahvistava signaali trendin kehittymisestä.

6. Trendit jatkuvat niin kauan kunnes jokin todistettavissa oleva signaali saa ne muuttumaan.

Pienet liikkeet eivät ole vielä todisteita trendin muutoksesta, ne ovat vain väliaikaisia soraääniä. Oikea trendin muutos on tapahtunut vasta silloin kun se on selvästi todennettavissa.
ilmainen 25€
trendi

Trendien tunnistaminen on olennainen osa teknistä analyysia. Kuvassa asuntojen hinnan kehitys Suomessa.

Elliotin aaltoteoria

Elliotin aaltoteoria on  Ralph Nelson Elliottin kehittämä teoria joka koostuu ”impulsiivisista aalloista ja korjaavista aalloista”. Impulsiivinen aalto koostuu viidestä ala-aallosta ja liikkuu trendin mukaan. Korjaava aalto taas koostuu kolmesta ala-aallosta ja liikkuu trendin vastaisesti.

Jokainen on varmaan nähnyt osakekurssia kuvaavia kaavioita, joissa on ylös menevä kokonaisliike, mutta pieniä alas meneviä liikkeitä kokonaisliikkeen sisällä. Ylös menevät liikkeet ovat tällaisessa kuvassa impulsiivisia aaltoja ja alas menevät taas korjaavia aaltoja.

Elliotin aaltoteorian perusta on se että trendin mennessä ylöspäin, korjaavat aallot alaspäin ovat harvinaisempia. Jos niitä taa alkaa esiintyä enemmän kuin impulsiivisia aaltoja silloin trendi on muuttunut. Elliotin aaltoteorian yksi sovellus on siis esim. trendin muutoksen havainnoiminen Down teoriassa.

Elliotin aaltoteoria keskittyy kaavamaisuuden havainnointiin ja sen hyödyntämiseen sijoittamisessa.

Jos pystyt havaitsemaan trendin ennen kuin se on muuttunut, saat voittoa sijoittamalla trendin mukaisesti.

 

Trendien tulkitseminen

Kynttilänjalkakaaviot

Kynttilänjalkaaavioita käytetään säännönmukaisuuden havainnointiin.

Tavallisimmillaan yksi ”kynttilä” vastaa yhtä päivää. Nimi tulee siitä, että päivän avaus- ja sulkemiskurssin välinen osa on kynttilä. Kynttilän alas menevä ”lanka” on päivän alin kurssi ja ylös menevä ”lanka” on päivän ylin kurssi.

Pitkä kynttiläosa tarkoittaa suurta myynti- tai ostopainetta. Tällöin osakkeen volatiliteetti on suurta päivän aikana ja suurin osa myynnistä on tapahtunut avaus- ja sulkemisajankohdan lähellä. Pitkä lankaosa taas tarkoittaa että volatiliteetti on ollut suurta, mutta kaupankäynti on alkanut rauhallisesti ja/tai rauhoittunut sulkemisaikaan. Pitkä lankaosa voi olla merkki trendin muuttumisesta, pitkä kynttiläosa taas on vahva merkki trendin pysymisestä samana. Kynttilänjalkakaaviot ovat oiva apuväline trendien tulkitsemiseen, harjaantunut sijoittaja näkee niistä monta asiaa yhdellä silmäyksellä. Lisää kynttilänjalkakaavioista tästä linkistä.

Markkinoiden liukuva keskiarvo

Liukuvaa keskiarvoa voidaan käyttää indikaattorina osto- tai myyntisignaalille.

Se tasoittaa hetkellisen heilahtelun aiheuttamia ”nyppylöitä” kaavioissa ja auttaa tunnistamaan trendit. Liukuva keskiarvo voidaan laskea esim. 100 viime päivälle seuraavalla tavoin. Ota ensimmäisen viiden päivän päätöskurssit, laske ne yhteen ja jaa viidellä, tässä ensimmäinen piste.

Seuraavan pisteen saat laskemalla seuraavan viiden päivän päätöskurssit yhteen ja jakamalla viidellä. Näin edetään kunnes saadaan kaikki 20 pistettä yhdistettyä. Tietokoneaika nämä toimenpiteet kannattaa suorittaa esim. Exceliin suoraan kaavaan kirjoittamalla.

Kun nämä pisteet sijoitetaan samaan kaavioon kohde-etuuden kurssin kanssa, saadaan kaavio josta nähdään mihin suuntaan trendi on menossa. Jos trendi muuttaa suuntaa, saadaan osto- tai myyntisignaali. Mitä pidemmän aikavälin keskiarvoja käytetään sitä luotettavampi signaali on. Lyhyillä aikaväleillä taas saadaan enemmän signaaleita, mutta ne eivät ole yhtä luotettavia.

Teknisen analyysin käyttäminen

Teknistä analyysiä voi käyttää yksinään tai fundamenttianalyysin tukena.

Monet fundamenttianalyysin käyttäjät, käyttävät teknistä analyysiä oikean osto- ja myyntihetken valintaan tietyn aikamääreen sisällä. Monet teknisen analyysin käyttäjät taas käyttävät fundamenttianalyysia toimialan tai kohde-etuuden valintaan. Jos käyt johdannaiskauppaa tai päiväkauppaa niin teknisen analyysin tekeminen on lähes välttämätöntä, jos haluat parhaan mahdollisen tuloksen.

Tärkeä osa on ihmisten käyttäytymisen tulkinta, mitkä asiat vaikuttavat trendien syntymiseen ja niiden muuttumiseen? Millaisia tunteita maailmantilanteen muutokset saavat ihmisissä aikaan? Kaiken pohjana on kuitenkin loppujen lopuksi kysynnän ja tarjonnan laki, kohde-etuus on vain sen arvoinen, mitä joku on valmis siitä maksamaan.

Muista että sijoitusanalyysisarjamme seuraava osa lähetetään vain sähköpostilistalaisille. Jos et ole vielä liittynyt listallemme, se kannattaa tehdä välittömästi. Emme lähetä roskapostia, emmekä luovuta osoitteita eteenpäin. Teknistä analyysiä pääset kokeilemaan käytännössä helposti sijoitustarjoukset välilehdellä olevissa firmoissa.

 

Etusivulle

Copyright sijoitusvinkki.com 2015

Updated 2.3.2015

 

Leave a comment