Uusimmat artikkelit

Korkotaso ja tuotto-odotus

Korkotason vaiktus tuotto-odotuksiin on ilmeinen sijoitusmaalmassa. Korot ovat nyt ennätys alhaalla ja olleet jo pitkään. Tämä on tietysti johtanut siihen, ettei käyttötilille tai säästötilillekään saa oikeastaan minkäänlaista korkoa. Pienikin inflaatio syö nämä ja todellinen vuosituotto voi olla jopa negatiivinen. Toki lainaakin saa halvemmalla vaikka asuntoa, autoa tai sijoittamista varten. Pitäisikö sinun lopettaa rahojesi lepuuttaminen nolla-koron tileillä ja sijoittaa ne tuottavammin, ettei niiden reaaliarvo kokoajan laske?

Rahoitusmarkkinoiden riskitön tuotto-odotus

Tuotto-odotuksia on monia ja ne vaihtelevat kohteen riskisyyden mukaan. Pankkitilin riski on lähellä nollaa, ja niin on tuottokin. Valtioiden tarjoamia joukkovelkakirjalainoja on ainakin ennen Kreikan-kriisiä pidetty lähes riskittöminä sijoituksina ja niiden korkotuotto on pyörinyt n. 4 % tuntumassa. Valtioiden ei noin yleisesti ajatella voivan mennä konkurssiin ja siksi tätä niiden joukkovelkakirjojen koron tasoa on voitu pitää riskittömän tuoton määreenä. Kun korot nousevat, myös valtionobligaatioiden korkotuotto tuppaa nousemaan. Se määrittää silti riskittömän tuoton tason markkinoilla.

Osakemarkkinoiden tuotto-odotus

Yksittäisen firman osakkeiden ostoon sisältyy paljon epävarmuutta sen tulevaisuudesta, eli sijoitus sisältää riskiä. Edellä mainittuun tuotto-odotukseen lisätään riskipreemiota sen mukaan miten riskisenä sijoitusta pidetään. Tyypillinen preemio on ollu 3-6% vuositasolla ja sen voi päätellä myös osakkeiden historiallisesta tuotosta joka on ollut noin 8-10% luokkaa keskimäärin.  Tämä on aika liki riskittömän tuoton 4% + riskipreemiota päälle toinen samanmoinen. Joissakin oikein riskisissä sijoituksissa odotetaan kuitenkin paljon tätä suurempaa tuottoa otettavan riskin vastineeksi.Osakkeiden hinnoissa näkyy tätä tuotto-odotusta kun tulevaisuuden odotettavia kassavirtoja lasketaan yhteen ja diskontataan, eli samanarvoistetaan tähän hetkeen. Diskottauskorko, vastaa tuottoja jota osakkeelta odotetaan ja mitä korkeammaksi tuotto-odotus nousee riskin takia, sitä vähempi arvoisia tulevat tuotot ovat ja sitä vähemmän osakkeesta kaiken järjen mukaan kannattaa maksaa. Diskonttaus on käänteinen korkolasku. Näitä ammattimaisesti sijoittavat salkunhoitajat laskeskelevat ja peilaavat yritysten tuloksentekokykyä sen riskiin epäonnistua toiminnassaan.

korkotaso

Mihin kannattaa sijoittaa?

Sijoituskohteen valinta riippuu paljolti omasta riskinsietokyvystä ja osin korkojen tasostakin. Jos korot olisivat ns. normaalilla tasollaan 2-4% tietämillä missä ne pitkään olivat, niin joillekin pitkäaikaissäästämiseen tarkoitetulta tililtä saatava korko, joka on vastaavan suuruinen, saattaisi riittää tuotoksi rahoilleen. Tosin silloinkin yleensä inflaatio on vastaavasti suurempi, joten säästötililtä saatava reaalinen tuotto, on yleensä aina hyvin mitätön. Oman riskinottohalukkuuden mukaan ja rahoitusmarkkinoiden tilasta riippuen niin indeksirahastoon, suoriin osakesijoituksiin tai esimerkiksi binäärioptioihin voi sijoittaa saadakseen parempaa tuottoa. Kaikilla näillä on mahdollista tehdä rahaa, toisilla hieman enemmän kuin toisilla ja myös laskusuhdanteessa shorttaamalla. Parhaat mahdollisuudet oman salkkusi rakentamiseen löydät tarjoukset sivultamme.ilmainen 25€

Ohjauskoron vaikutus tuotto-odotukseen

Ohjauskoroilla keskuspankki säätelee rahoituksen hintaa ja sitä kautta sillä pyritään vaikuttamaan koko vaikutusalueen rahan kysyntään ja tarjontaan. Nostamalla korkoja voidaan hillitä liiallista velanottoa, talouskasvua ja sitä kautta inflaatiota. Madaltamalla korkoja ihmisiä kannustetaan ottamaan lainaa lisää ja saamaan sitä kautta kulutusta ja talouskasvua aikaiseksi. Näiden tavoitteiden onnistuminen riippuu toki monesta muustakin asiasta niin kuin on nähty viime vuosina. Korkojen alentaminen lähes nollaan ei ole silti saanut aikaiseksi toivottua talouskasvua ja deflaatiokin uhkaa paikoittain. Joka tapauksessa ohjauskorko ja sitä kautta määrittyvät kuluttaja korot määräävät pitkälti myös sijoituspuolen tuotto-odotuksien riskittömän tason.

Korkotasojen muutoksia sijoittajan onkin hyvä seurata kun arvioi uusien sijoituksien tekemistä ja salkkunsa tuotto-riski-suhdetta tehdessään allokaatiota eri sijoitusmuotojen välillä. Korkoja voi ajoittain olla vaikeatakin ennustaa pidemmälle mutta harvemmin niissä tapahtuu todella nopeita muutoksia, joten vaikutuksia ehtii pohtia hetken aikaa ja katsoa onko yleinen suunta kääntymässä.

 

Etusivulle

Copyright Sijoitusvinkki.com 2015

Updated 18.3.2015