Uusimmat artikkelit

Öljyyn sijoittaminen

Öljyy sijoittaminen

Öljyyn sijoittaminen on yksinkertainen asia, mutta sen taustalla on monimutkainen maailma monine muuttujineen. Öljy-yhtiöt ovat olleet suosiossa koko alkuvuoden. Öljyn hinnan rajun laskun seurauksena myös öljy-yhtiöiden osakkeet ovat laskeneet roimasti. Jotkut sijoittavat ovat ottaneet laskeneista hinnoista ilon irti ja ostaneet näiden yhtiöiden osakkeita luottaen niiden nousevan aikanaan öljynhinnan noustessa ja tuloskunnon parantuessa. Hyviä osinkojen jakajia on ostettu nyt ja luotettu osinkoa tulevan jatkossakin.

Kun ostaa halvalla niin on mahdollista saa kohtuullisen hyvää osinkotuottoa, mikä firmoilla vielä on varaa maksaa jotakin ulospäin. Kaksipiippuinen juttu, mutta varmaa on, että riskiä on otettu. Öljy-yhtiöihin sijoittaessa sen lisäksi, että uskoo öljyn hinnan vielä nousevan, tulevaan tuottoon liittyy tietysti tämän yksittäisen yrityksen tuloskunto. Paras tapa onkin tehdä ihan perinteistä osake-analyysiä ja tutkia toimialaa ja vertailla yhtiöiden tunnuslukuja ja näkymiä toisiinsa. Oikean yhtiön valinta voi vaikuttaa huomattavasti tuleviin tuottoihin öljyn hinnan mahdollisesti noustessa.

Öljy ETF-rahastot ja muut tavat sijoittaa öljyyn

Toinen vaihtoehto, jos uskoo öljyn hinnan vielä nousevan, on sijoittaa Öljy ETF-rahastoon (Exchange Traded Funds), jolloin öljyn hintariskiä pääsee ehkä helpoiten ottamaan. Tällainen rahasto seuraa tiukasti öljyn hinnan muutoksia, eikä tarvitse analysoida yksittäisten yritysten tuloksentekokykyä siinä ohella. ETC- sertifikaatit (Exchange Traded Commodities) ovat luonteeltaan hyvin samanlaisia kuin ETF-rahastot, vaikkakin ovat velkakirjoja joihin on liitetty johdannainen. Juridisesti siis eri tuote, mutta käytännössä niiltä voidaan odottaa samanlaista reagointia öljynhinnan muutoksiin.

Reippaammin vivutetuilla tuotteilla kuten warranteilla ja turbowarranteilla voi sijoittaa myös öljyyn ja spekuloida hinnan muutoksia mutta ennustekyky ihmisillä on sitä luokkaa, että tappioita voi olettaa tulevan jossain kohtaa. Todella kovalla riskillä pelataan näiden tuotteiden kanssa. Öljyn osto-optiot myös yksi tapa sijoittaa kun uskoo hinnan nousevan, mutta niissäkin optio voi erääntyä arvottomana jos öljyn hinta ei option lunastuspäivään mennessä olekaan toivotulla tasolla.

Öljyyn sijoittaminen

Öljyyn sijoittaminen

ilmainen 25€

Mitä öljymarkkinoilla tapahtuu ja miten hinnan odotetaan kehittyvän tulevaisuudessa

Öljyn tynnyrihinta on laskenut jopa 60%. Osa syynä tähän on kysynnän puute taantumien takia ja osaltaan taas tarjonnan kasvu Yhdysvaltojen liuskeöljytuotannon kasvun takia. Opec- öljynviejämaat taistelevat markkinaosuuksistaan kynsin ja hampain ja niiden strategia onkin nyt ollut olla rajoittamatta tuotantoa, jotta hinta ei laske. Kuulostaa ehkä hassulta, mutta taka-ajatuksena on ollut ajaa kalliimmalla tuottavat Yhdysvaltalaiset liuskeöljyä poraavat yhtiöt konkurssiin kun matala öljynhinta ei riitä kattamaan niiden kuluja. Niiden tuotanto on laskettu sen varaan, että öljyn hinta säilyy yli 65 dollarin/tynnyri tasolla tai enemmän.

Venäläiset voivat tuottaa kannattavasti 50 dollarin hintaan asti ja Lähi-idässä päästään jopa 27 dollariin tynnyriltä ennen kuin alkaa tuntua. Tämän takia Opec-mailla on nyt aikaa ja varaa odotella alhaisen hintatason pitkittymistä, eikä vain hiljentää hanoja, jotta hinta nousisi. Nyt käydään siis todella aggressiivista hintasotaa markkinaosuuksista. Jos yhdysvaltalaiset liuskeöljyntuottajat menevät konkurssiin niin sen jälkeen Opec voi alkaa miettiä tuotantoaan ja hintaa sitä kautta uudelleen.

Euroopan taantuma ja halpa öljy

Euroopan taantumaan halpaöljy lisää tietysti ostovoimaa kuluttajilla ja lisää kysyntää mahdollisesti muihin tuotteisiin. Tämä vaikuttaa positiivisesti talouteen kun ostovoimaa on enemmän ja jos talous alkaa nousta reippaammin niin voi olla, että öljynhintakin alkaa kysynnän takia taas nousta pikkuhiljaa. Yksistään öljyn hinta ei riitä palauttamaan talouden kysyntävetoista kasvua. Suomessahan tämä hinnan alennus ei näy tankkimittarilla kuin muutamina kymmeninä sentteinä tai prosentteina litrahinnassa koska vero on määrittely hintaan senttimääräisesti litralta eikä prosenttina tynnyrihinnan päälle.

Öljyntuotantoa tekevät valtiot ovat laskeneet budjettejaan sen varaan, että öljyn hinta on riittävällä tasolla. Opec-mailla. Norjalla ja Lähi-idän mailla budjetit ovat laskettu 40-80 dollarin tynnyrihinnan mukaan ja kaikilla muilla tuottajilla budjetit ovat laskettu yli 100 dollarin hintojen varaan. Tämä alhainen öljynhintataso voi aiheuttaa ankaria sopeuttamispaineita näille maille kun tynnyrihinta laahaa alle 100 dollarin tasolla, jolloin supistamisia julkisella puolella ja työttömyyttä voi alkaa näkyä sitä kautta. Talouden prosessit ovat aina monimutkaisia ja kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Öljyn hinnan tuleva kehitys

Suuremmassa mittakaavassa ja pidemmällä aikavälillä öljyn hinta on aina laskun jälkeen aikansa kuluttua lähtenyt nousuun. Talouden suhdanteiden parantuessa kysyntä kasvaa ja hinta tuppaa nousemaan. Seuraava nousu voi olla erään lähteen ja yksinkertaisen ennustuksen mukaan ajoittua noin 2017–2018. Kun öljyn hinta heittelee se aiheuttaa häiriöitä muuhun talouteen. Esimerkiksi öljy-yhtiöitä luotottavat rahoituslaitokset ovat voineet laskea takuuhinnaksi 80USD tynnyriltä liuskeöljyporauksen hankkeiden rahoitukseen, mutta nyt nämä yhtiöt eivät meinaa selvitä veloistaan kun tynnyrihinta hipoo 50USD tynnyriltä.

Yksi heijastus tästä on riskisten High Yield- yritys bondien koron lasku 20% hiljattain juuri samoihin aikoihin kun öljyn hinta on laskenut. Sen lisäksi laskenut öljyn hinta näkyy myös tappiollisten öljy-yhtiöiden osakekursseissa hyvin pian ja niiden arvosta on sulanut ja tulee sulamaan vielä kun ongelmien todellinen luonne paljastuu markkinoille.

Suurimmat Wall Streetin pankit omistavat 3,9 triljoonalla dollarilla öljysopimuksia, lähinnä futuureita, jotka on ostettu siihen aikaan, kun öljyn hinnan uskottiin pysyvän yli 80 dollarin tynnyriltä. Nämä pankit tulevat kärsimään massiivisia tappioita kesällä kun suuri osa näistä sopimuksista päättyy heille todella epäedullisesti, ellei öljyn hinta ala nousta ja nopeasti ennen kesää. Siinä kohtaa apuun pyydetään jälleen kerran yhdysvaltain keskuspankkia, Fediä ja sitä kautta veronmaksajia. Tästä voi alkaa lumipalloefekti ja vuoden 2008 tapainen kriisi. Turvavyötä kireämmälle ja valmistautukaamme pomppuiseen matkaan, mutta silmät auki mahdollisuuksien varalta. Kuten Warren Buttet on todennut, ”pelkää kun muut ahnehtivat, ja ahnehdi kun muut pelkäävät”.

Uskoo öljynhinnan sitten laskevan tai ei, sen spekulaatioon voi sijoittaa rahojaan joko edellä mainituilla Öljy ETF-rahastoilla, ETC-sertifikaateilla tai CFD sopimuksilla hinnan nousun puolesta tai sitä vastaan. Parhaat tavat sijoittaa löydän tarjoukset sivulta. Sijoittajalle löytyy kyllä markkinassa kuin markkinassa keinot tehdä rahaa jos omat ennustukset osuvat oikeaan. Helppoa tai varmaa se ei välttämättä ole, niin kuin ei minkään ennustaminen.

 

Etusivulle

Copyright Sijoitusvinkki 2015

Updated: 13.3.2015

Leave a comment