Uusimmat artikkelit

Osakemarkkinoiden riski ja volatiliteetti

Monet ovat varmaan kuulleet osakemarkkinoilla vallitsevan termin volatiliteetti ja tiedostavat tämän liittyvän joillain tavalla siihen kuinka suuri riski osakkeeseen liittyy. Tässä artikkelissa avaamme tätä termiä aloittelijoille, kerromme millä tavoin tavallisen sijoittajan tulisi huomioida volatiliteetti ja käymme läpi miten kokeneet ja ennakkoluulottomat osakesijoittajat siitä hyötyvät.

Volatiliteetti, sijoittajan paras kaveri

Volatiliteetti kertoo osakkeen hinnan vaihtelusta tietyn tarkastelujakson sisällä.  Sanonta: ”Riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä”, pätee myös tässäkin asiassa. Joukkovelkakirjoilla on osakkeita huomattavasti pienempi volatiliteetti, eli niiden arvon vaihtelut eivät ole läheskään niin suuria. Mutta tämän johdosta joukkovelkakirjoilla on myös rajoitettu tuottopotentiaali. Joukkovelkakirjassa sijoituksesi mahdollinen upside, eli tuotto potentiaali, on huomattavasti pienempi ja rajoittuu prosenttiosuuteen joka sinulle on tarjottu bondia hankkiessasi. Myös hyvä likviditeetti kasvattaa kohteen volatiliteettia. Esimerkiksi Asuntoihin sijoittaessa hinnanvaihtelut vaikuttava pienemmiltä, koska omaisuuden realisoiminen on huomattavasti isompi prosessi mitä se on osakesijoittamisessa eikä päivittäinen kysyntä ja tarjonta näy sen hinnassa samalla tavalla.

Saman yrityksen joukkovelkakirjoja ja osakkeita vertaillessa, kummatkin sijoitukset kantavat käytännössä saman riskin, mutta osakesijoittaja ottaa itselleen mahdollisuuden myös arvonnousuun.

”Hinta on mitä maksat, arvo on mitä saat”

Tämä Warren Buffettin toteamus sopii myös volatiliteetin soveltamisessa mahdollisiin osakesijoituksiin. Osakkeissa hinnanvaihtelun sijasta tulisi huomio kiinnittää enemmän osingon kasvuun, se kertoo enemmän yrityksen kyvystä tuottaa omistajilleen voittoa. Osakkeen hinnan vaihtelun keskihajonnan suuruuteen vaikuttaa sen sijaan monta seikkaa jotka ovat arvosijoittajalle merkityksettömimpiä, kuten esimerkiksi ihmisten odotukset ja markkinoilla yleisesti vallitseva mieliala. Nämä antavatkin fiksulle sijoittajalle hyvän tilaisuuden löytää aliarvostettuja osakkeita. Ei esim. vaatinut suurta neroutta kyetäkseen finananssikriisin jälkimainingissa vuoden 2009 alussa päättelemään, että Helsingin pörssistä löytyi suuri määrä aliarvostettuja yrityksiä. Ne jotka olivat tarpeeksi rohkeita ottaakseen hyödyn irti yleisen epävarmuuden vallitessa, saivat palkinnoksi todella suuret tuotot.

”What goes down must come up”

Indekseissä jokaisen laskukauden jälkeen on tullut nousukausi jolloin kurssi on  noussut jossain vaiheessa huippulukemiin. Näin on käynyt kerta toisensa jälkeen, joka kerta kuitenkin kurssien laskiessa yleinen paniikki kasvaa ja yhä useammat myyvät osakkeensa ja  syöksykierre tulee entistä jyrkemmäksi. Jossain vaiheessa ”viisas raha” tajuaa osakkeiden olevan alihintaisia ja alkavat ostamaan niitä. Tämän jälkeen muu kansa seuraa perässä ja alkaa uusi nousukausi.

Kannattaako osakkeita myydä laskukauden aikana?

Tähän vaikuttavat monet seikat, mutta jos haluaa yleispätevän vastauksen, niin ei kannata. Osakkeita tulisi myydä vain silloin jos on tarjolla rahoille sijoituskohde, jonka tuotto ylittää nykyisen kohteen tuoton+ kaupankäyntikulut. Se, että markkinoilla vallitsee paniikki, ei ole hyvä syy myydä. Päinvastoin, tulisi tarkastella onko tilaisuus otollinen ostaa osakkeita lisää. Laskukauden aikana vallitsee perinteisesti suurempi volatiliteetti kuin nousukauden aikana, tämä antaakin monia hyödyntämismahdollisuuksia rohkealle sijoittajalle.

volatiliteetti

Epävarmoina aikoina vallitsee suuri volatiliteetti.ilmainen 25€

Miksi sijoittajaa kiinnostaa volatiliteetti?

Mitä suorempi volatiliteetti sijoituksien tuotoilla on, sitä suuremmat vaikutukset sillä on henkisesti sijoittajaan.

Harva pystyy ajattelemaan sijoituksiaan täysin objektiivisesti pelkästään pitkän ajan tuottojen kannalta. Suuret vaihtelut salkun arvossa saavat murehtimaan ja stressaamaan tuottojen varmuudesta sekä kyseenalaistamaan todellisen tuoton. Ihmisillä on taipumus pelätä aina pahinta skenaariota, vaikka todellisuudessa olisikin kannattavinta olla miettimättä asioita joihin ei pysty vaikuttamaan.

Jos sijoitukset täytyy realisoida lähiaikoina, suurempi volatiliteetti saa tuoton epävarmemmaksi.

Jos tarvitset osakkeisiin sijoittamat varat tietyn ajanjakson jälkeen johonkin muuhun tarkoitukseen, suuri volatiliteetti tarkoittaa sitä, että on suurempi todennäköisyys, että et saa odottamaasi summaa. Se siis pienentää sijoituksen tuoton varmuutta. Mitä pidempi on mittausväli, sitä vähemmän tämä vaikuttaa.

Mitä pienempi volatiliteetti sitä vähemmän tarvitsee hajauttaa.

Jos sijoituksella on pieni volatiliteetti voit sijoittaa siihen suuremman osan omaisuudestasi samalla riskillä kuin ison volatiliteetin kohteessa. Tämä mahdollistaa sen että sinun ei tarvitse hajauttaa vähemmän tuottaviin kohteisiin ja voit käyttää vipuvaikutusta sijoituksissa.

Suuri volatiliteetti mahdollistaa paremmin keinottelun.

Voit yrittää hyötyä suurista hinnanvaihteluista johdannaisten kuten warranttien avulla. Epävarmoina aikoina suuren volatiliteetin vallitessa kannattaakin ottaa kaikki hyöty irti suuren massan paniikista ja epärationaalisesta käyttäytymisestä ja etsiä kylmän rauhallisesti laskelmoituja tilaisuuksia joissa voi tehdä selkeää ylituottoa.

Volatiliteetti vaikuttaa optioiden hinnoitteluun

Optioiden hinnoittelussa käytetään termiä ”implisiittinen volatiliteetti”, jolla tarkoitetaan kohde-etuuden hinnan keskihajonnan suuruutta erääntymispäivään saakka. Tämän termin ymmärtäminen on äärimmäisen tärkeää jos on tarkoituksena käydä voitollista optiokauppaa. Toisin kuin osakkeilla, optioilla on mahdollisuus erääntyä arvottomina, joten niihin sijoittaessa suuresta hinnanvaihtelusta on hyötyä sijoittajalle. Mitä suurempi volatiliteetti sitä arvokkaampia optiot ovat.

Esim. otetaan kaksi skenaariota, kummassakin oletetaan, että optioiden odotusarvo on nolla tarkasteluhetkellä. Toisessa skenaariossa on suuri volatiliteetti, toisessa pieni. Suuren heilahtelun kohteessa on isompi todennäköisyys sille, että lopullinen arvo tulee olemaan korkea. Sillä ei ole merkitystä kuinka paljon heilahtelu on alaspäin, koska tällöin optiot erääntyvät joka tapauksessa arvottomina.

 

Volatiliteetin arvioiminen

Volatiliteetin arvioinnin luotettavuutta on myös kritisoitu ja sanottu, että se nojaa liikaa menneiden kurssien hinnan vaihteluihin. Korkean riskin osake jossa on menneisyydessä tapahtunut merkittäviä asioita, jotka ovat vaikuttaneet voimakkaasti hinnanvaihteluihin, voi olla tällä hetkellä pienen volatiliteetin osake jos hinnanvaihtelun aiheuttaneet tapahtumat eivät vaikuta tällä hetkellä yritykseen.

Jos arvioissaan nojaa pelkästään tällaisiin arvioihin niin saa väistämättä väärän kuvan osakkeen riskisyydestä. Volatiliteetti on kuitenkin rationaalisesti ajattelevan sijoittajan ystävä, ilman sitä osakemarkkinoilta saatava keskimääräinen vuotuinen tuotto olisi huomattavasti nykyistä alhaisempi. Ihmiset pelkäävät epävarmuutta, ole rohkea oikeaan aikaan niin tulet menestymään keskimääräistä paremmin.

 

Etusivulle

Copyright Sijoitusvinkki.com 2015

Updated 10.3.2015

Leave a comment