Uusimmat artikkelit

Sijoittaminen Coca-Colaan

Coca-Cola on pitkän historiansa aikana tehnyt uskomattoman suorituksen nostaessaan osakekohtaista osinkoaan 53 vuotta putkeen aina vuodesta 1963 asti. Kuinka tämä on mahdollista? Coca-Colalla on erittäin vahva asema juomateollisuudessa päivittäistavarakaupassa länsimaissa ja se jatkuvasti vahvistaa asemiaan myös kehittyvillä markkinoilla. Tämä luo hyvän pohjan nostaa osakekohtaista osinkoaan joka vuosi, mutta edellyttää vahvaa markkina-asemaa yritykseltä ja tuloksen pysymistä riittävällä tasolla.

Coca-Colan markkinat

Coca-Colan johto uskoo edelleen yritykseensä, ja voivat maksaa omistajilleen ulos rahaa koska kassa kestää sen ja samanaikaisen laajentumisen kehittyville markkinoille. Coca-Colan laajentuminen kehittyville markkinoille pistää myös sijoittajan miettimään. Toisaalta lypsylehmänä toimivat länsimarkkinat antavat hyvä pohjan tulovirroille, mutta niillä kasvumarkkinaosuuksista on veristä kamppailua. Vähemmän kilpailluilla kehittyvillä markkinoilla kasvua voi hakea lisäämällä markkinaosuutta nykyisten virvokkeita ostavien asiakkaiden keskuudessa, sekä kasvavan ostovoiman tuomilla uusilla asiakkailla. Vaurastuvissa kehitysmaissa uusia asiakkaita voi tulla hyvinkin paljon elintason nousun seurauksena ja kulttuurin länsimaistuessa.

Näissä kehittyvissä maissa kuten Aasiassa BKT kasvu on ollut 2000-luvulla keskimäärin yli 8% vuodessa kun samaan aikaan länsimaissa Euroopassa ja USA:ssa vain reilun prosentin luokkaa. Sijoittamalla näille markkinoille erikseen, tuottoja voi tehdä kohtuullisen varmasti. Sijoittamalla vakavaraiseen yhtiöön kuten Coca-Colaan, joka on laajentunut näille markkinoille voimakkaasti, voi myös päästä osalliseksi tästä kasvusta. Erittäin vahvan brändin ansiosta Coca-Cola on todella vakaa yritys, kääntöpuolena on, että kasvu rajoittuu hyvin lähelle BKT kasvuvauhtia, jos ei markkinaosuuksia jotenkin yllättävästi saada kasvatettua. Tätä kasvua haetaan nimenomaan uusilta markkinoilta ja kehittyviltä, suuremman BKT kasvun markkinoilta.

Coca-Colailmainen 25€

Osinkoaristokraatti

Osinkoaristokraattina Coca-Cola on onnistunut kasvattamaan siis omistajiensa passiivista tuloa vuosi toisensa jälkeen. Osingonjakosuhde on pysynyt karkeasti 50% yläpuolella kokoajan, tuoreimmissa hiukan enemmän jopa 60% tasolla. Pitääkseen omistajat tyytyväisinä, tulevaisuudessa kasvua haetaan lisää uusilta markkinoilta myös sen takia, että kova kilpailu länsimarkkinoilla voi syödä katteita kun kauppaketjut lisäävät omia halpatuotanto merkkejään valikoimiin. Kysyntä voi jopa lähteä laskuun jos jokin terveysbuumi tulee muotiin ja laskee virvokkeiden kulutusta kokonaisuutena jollakin markkinalla.

Kilpailijat

Coca-Colan pahin kilpailija Pepsico on myös suuri virvoitusjuoma jätti, jolla on useita eri brändejä tarjolla kuluttajille. Saman aikaan siinä missä Coca-Cola on keskittynyt virvoitusjuomiin ja laajentunut maantieteellisesti ympäri maailmaa, Pepsicon liikevaihdosta taas 51% tulee muusta kuin virvoitusjuomista pitäen sisällään mm. sipsejä kuten Lays ja muuta vastaavaa. Pepsicon myynnistä vain 35% tulee ns kehittyviltä markkinoilta, kun Coca-Colalla näiltä markkinoilta tulee jo 63% ja kokonaisuudessaan yhdysvaltojen ulkopuolelta lähes 80%. Näin ollen nämä kaksi virvoitusjuomajättiä ovatkin hyvin erilaisia yhtiöitä, vaikka silti toistensa pahimmat kilpailijat. Coca-Cola on tietoisesti jättäytynyt pois muista elintarvikkeista ja fokusoitunut nimenomaan juomateollisuuteen ja sen maailman valloitukseen.

Sijoittaminen Coca-Colaan, mitä voi odottaa saavansa?

Nykyisellä arvostustasolla ja osinkosuhteella yhtiöstä on saatavissa hyvää osinkotuottoa vuosittain, viime vuosien keskiarvon ollessa noin 8,9% osinkotuottoa per vuosi. Myös osingon kasvuvauhti on sellainen että, osinko kaksinkertaistuu suurin piirtein 8 vuodessa. Jos yhtiö aikoo jatkaa osinkonsa kasvattamista vielä, niin nettotulos on saatava kasvuun vastaavassa suhteessa, muuten homma vaikeutuu tulevaisuudessa ja lopulta loppuu. Yhtiön johdolla onkin työ saada sekä myyntiä lisää, että trimmattua kustannusrakennetta muutama % vuosittain alaspäin.

Yhtiö on kuitenkin vakaa ja markkinajohtaja, josta on saatavilla suhteellisen varmaa tuottoa todennäköisesti jatkossakin. Kaksinumeroiset vuosituotot ovat hyvin mahdollisia Coca-Colan tulevaisuudessa ja pienellä velkavivulla voi saada aikaan jopa vaurastumista, niin kuin sitä nyt kukaan osakkeilla yrittäisi. Myös Warren Buffet on ollut tätä mieltä jo 80 -luvulta asti omistaessaan Coca-Colan osakkeita runsaasti.

 

Etusivulle

Copyright sijoitusvinkki.com 2015

Updated 27.3.2015