Uusimmat artikkelit

Sijoitustuottojen verotus

Sijoitustuottojen verotus pitää sisällään lähinnä osingon ja luovutusvoiton verotusta, kun puhutaan sijoittamisesta arvopapereihin. Pienituloiselle vähätkin verot ovat raskas taakka kun jokapäiväinen leipä on tiukassa ja suurempituloisilla verot vievät niin leijonan osan palkoista ja pääomatuloista, että puhutaan kannustavuus ongelmista ja veropakolaisuudesta, kuten Nalle Wahlroossin tapauksessa, joka siirsi kirjansa Ruotsin puolelle. Miten sitten verottaja kohtelee sijoittajaa, joka koettaa säästöillään kartuttaa itselleen tuottoja ja lisää omaisuutta.

Sijoitustuottojen verotus

Lähtökohtaisesti sijoittaja maksaa enimmäkseen pääomatuloveroa sijoituksiensa arvonnoususta eli tuotoista. Lähtökohtaisesti tappiot saa vähentää voitollisten sijoitusten verotuksessa. Joitakin poikkeuksia näihin perussääntöihin voi olla.

Osinkojen verotus

Osinkojen verotusta sivuttiinkin jo osinkoa koskevassa julkaisussa. Yksinkertaisimmillaan pörssinoteeratusta firmasta osinko on 85 prosenttisesti veronalaista ja tästä osuudesta maksetaan pääomatuloveroa 30%. Jos näitä pääomatuloja saa yli 30 000 euroa vuodessa niin ylimenevältä osalta vero on 33%. Loput osingoista ovat verovapaita eli jäljelle jäävä 15 prosenttia.

Yksityisestä osakeyhtiöstä eli sellaisesta, jonka osakkeita ei voi ostaa pörssistä, osingot ovat 25% pääomatuloveron alaista ja loput 75% verovapaata 150 000 euroon asti. Tämä edullinen verotus on mahdollista vain 8% osakkeelle lasketusta kirjanpidollisesta arvosta, jos firmasta nostaa osinkoa enemmän kuin tämä 8% osakkeen arvosta niin ylimenevästä osasta 75% verotetaan ansiotulona henkilökohtaisen prosentin mukaan ja loput 25% osingoista on verovapaata. Kun sijoitat vain pörssiosakkeisiin, niin tästä jälkimmäisestä osiosta ei tarvitse välittää.

verottajailmainen 25€

Luovutusvoittojen verotus

Myydessä osakkeen arvon ja sen alkuperäisen hankintahinnan erotusta eli voittoa, verotetaan pääomatulona. Se mitä tappioista on puhuttu ja niiden realisoimisesta ajoittain, niin tappiot ovat verovähennys kelpoisia verotuksessa. Tämä on tärkeä ymmärtää voittojen verotuksen pienentämiseksi. Eli kun realisoi sijoituksiaan jotka ovat tuottaneet, kannattaa aina ottaa katsaus huonommin menneisiin ja kysyä itseltään onko niitä järkeä vielä säilyttää, mitkä ovat niiden tulevaisuuden näkymät, vai olisiko nyt ehkä oikea hetki katkaista laskusuunta tämän sijoituksen kohdalla ja hyödyntää tappion verovähennysoikeus näistä voitokkaista sijoituksista.

Salkun päivittämisellä ja tappioiden vähennysoikeudella on olennainen vaikutus pitkällä aikavälillä sekä oman salkun sisältöön omaa sijoitusstrategiaansa vastaavaksi, sekä vähentää maksuun pantavia veroja pitkässä juoksussa tuntuvilla summilla. Tappiot ja kulut saa vähentää verovuoden ja kolmen seuraavan vuoden aikana syntyvistä voitoista. Todellisen hankintamenon sijaan voidaan käyttää myös hankintameno olettamaa jossa myyntihetken hinnasta saa vähentää hankintamenona 40% jos osuus on omistettu yli 10 vuotta ja 20% jos alle 10 vuotta. Veroehdotuksessa on automaattisesti laskettu verovelvolliselle edullisemmalla tavalla.

Hankinta-aika

Oletusarvoisesti arvopapereita myydessä myydään ensiksi hankittuja rahasto-osuuksia tai osakkeita, jos samaa osaketta on ostettu eriaikaan ja eri hinnalla. Tätä oletusarvoa voi olla järkevä kiertää jos haluaa minimoida verojen määrää. Tämän voi myydessä ilmoittaa toimeksiannon suorittavalle taholle, että myy juuri tietyllä hetkellä ostettuja osuuksia tai osakkeita omistuksistaan.

Verojen optimointi /minimointi ei ole veronkiertoa vaan laillista verosuunnittelua, jonka verottaja tietoisesti sallii. Olisi hölmöä olla käyttämättä verottajan tarjoamia mahdollisuuksia matalamman veroasteen saavuttamiseksi. Näillä veroissa säästetyillä summilla kun sijoittaa uudelleen niin tuottoa –tuotolle efektin (jota laskettiin auki artikkelissamme) ansiosta puhutaan tuhansista euroista enemmän tuottoa pidemmällä sijoitushorisontilla. Jokaisen sijoittajan on hyvä tutustua verotukseen ainakin pääpiirteisiin ja ymmärtää tappioiden vähennysoikeuden käytön tärkeys. Verokonsultoinnin käyttäminenkin voi pitkällä tähtäimellä säästää suuren summan sijoittajalle.

 

Etusivulle

Copyright Sijoitusvinkki.com 2015

Updated 15.3.2015

Leave a comment