Uusimmat artikkelit

”Uhkapelaajan harha” ja talousteoria

Uhkapelaajan harha (englanniksi Gambler’s fallacy) on harhaluulo, että jokin tapahtuma olisi epätodennäköisempi tulevaisuudessa, koska se on tapahtunut usein menneisyydessä.

Esimerkkinä harhasta kun kolikonheitossa on tullut klaava viisi kertaa peräkkäin, että kruuna olisi todennäköisempi kuudennella kerralla. Kuudennella heitolla todennäköisyys on edelleen 50/50 molemmille. Talousteoriassa tällä on monia sovelluksia, joiden avulla voidaan selittää ihmisten osto- ja myyntikäyttäymistä tilanteissa jotka vaikuttavat epärationaaliselta. Nimi tulee siitä, että uhkapelaajat yrittävät monesti tulkita esim. ruletin seuraavaa väriä edellisten tulosten perusteella vaikka tosiasiassa kyse on täsyin itsenäisistä tapahtumista, joilla ei ole painoarvoa seuraavaa tapahtumaan ennustettaessa.

”Menneisyyden tuotot eivät ole tae tulevasta”

Jokainen osakesijoittaja on varmasti kuullut tämän varoituslauseen aloittaessaan sijoittamisen, mutta onko moni miettinyt mitä se käytännössä tarkoittaa?

Miksi pankit mainostavat niin kiihkossaan kuinka mikäkin rahasto on voittanut tuotossa indeksit, jos mennyt ei ole tae tulevasta?

Ihmisillä on taipumus yrittää etsiä kaavamaisuutta ja säännöllisyyttä toiminnoista, sellaisistakin paikoista mistä sitä ei löydä. Kivikaudella tästä ominaisuudesta saattoi olla suurtakin hyötyä kun piti pystyä arvioimaan sapelihammastiikerin kyyristyessä, että pitääkö juosta karkuun henkensä edestä vai aikooko se vain ruveta makaamaan levätäkseen. Nykyajan alati kehittyvässä maailmassa säännönmukaisuuden jatkuva etsiminen ja todellisuuden satunnaisuuden ymmärtämättömyys voi sen sijaan johtaa vääriin tulkintoihin, joista on sekä taloudellista, että henkistä harmia.

Ensimmäiseksi pitää pystyä arvioimaan onko tapahtuma todellakin täysin satunnainen ja jos on, niin mikä on sen todennäköisyys?

Esimerkiksi nopanheitossa arpaluku kuuden saamisen todennäköisyys on yksi kuudesta eli 1/6 joka on karkeasti 16,67%.Jos noppa on taas painotettu sillä tavoin, että kuutonen tulee useammin kuin 16,67% kerroista esimerkiksi 25% kerroista, voi se silti olla todellisuudessa satunnainen, todennäköisyys on vain eri mitä ollaan arvioitu.

Ihmisellä on myös taipumus nähdä todennäköiset tapahtumat todennäköisimpänä kuin ne oikeasti ovat ja epätodennäköiset vieläkin epätodennäköisempinä kuin ne oikeastaan ovatkaan.

Tällainen todennäköisyyksien vääristymä ajattelussa selittää miksi sijoitusneuvojan esitellessä viime vuotista 40% tuottoa, odottaa asiakas tämän olevan tosiasiallinen tuotto-odotus myös tälle vuodelle, vaikka todennäköisempää on, että asiakkaalle esitellään kymmenistä rahastoista se kaikkein parhaiten tuottanut.

Osakemarkkinoilla tulevaisuuden odotukset ovat jo heijastuneina nykyisiin hintoihin.

Viiden nousuvuoden jälkeen laskuvuoden tuleminen ei ole yhtään todennäköisempää kuin viiden laskuvuodenkaan jälkeen, ulkopuolisten tekijöiden ollessa samoja. Ei ole oikein ajatella, että nyt on hyvä aika ostaa tai myydä osakkeita pelkästään sen takia, että tällainen putki ei voi jatkua. Sen sijaan tulisi analysoida yrityksen osakkeen arvoa suhteessa sen tulevaisuudennäkymiin, nettovarallisuuteen, viime vuosien tuottojen kehittymiseen ja muihin mitattavissa oleviin seikkoihin.

Ihmisten mielentila saattaa toki vaikuttaa voimakkaastikin osakkeiden arvonmuodostumiseen. Ihminen on laumaeläin ja osakkeen hinnan jatkuvasti laskiessa alkaa monesti sellaisetkin sijoittajat joilla ei alun perin ollut tarkoitusta myydä osaketta, tulla toisiin ajatuksiin, vaikka todellisuudessa osakkeen arvossa ei olisikaan tullut mitään konkreettista muutosta.

 

uhkapelaaja

ilmainen 25€

Käänteinen uhkapelaajan harha ja väärin arvioidut todennäköisyydet

Käänteinen uhkapelaajan harha tarkoittaa harhaluuloa, jossa havainnoitsija arvioi jonkin satunnaisen tapahtuman tapahtuvan myös tulevaisuudessa todellista todennäköisyyttään useammin, koska se on tapahtunut usein menneisyydessä. Jos ruletissa on tullut kymmenen kertaa punainen peräkkäin, 11 kerta on myös täysin satunnainen jos rulettia ei ole manipuloitu.

Ruletissa todennäköisyys on helppo arvioida, koska ne ovat selvästi näkyvissä ja jokaisen arvioitavissa. Sijoittamisessa on harvoin näin. Sinun pitää pystyä itse arvioimaan todennäköisyydet jollekin tapahtumalle ja tehdä päätöksesi sen perusteella.

 

Tulosorientoituneisuus

Tulosorientoituneisuus tarkoittaa, että arvioidaan päätöksen hyvyyttä pelkän tuloksen perusteella, eikä huomioon oteta laskelmissa todellisia todennäköisyyksiä jotka johtivat tapahtumaan. Hyvin menneitten sijoitusten kohdalla tapahtuu usein omien kykyjen yliarviointia ja huonosti menneissä sijoituksissa syytetään tekijöitä joilla ei ole tapahtuman kanssa lopullisesti suurtakaan merkitystä, mutta ei ainakaan nähdä omia virheitä.

Osakesijoittamisessa satunnaisuuden merkitys on niin suurta että yhden ihmisen kohdalla ei elinikä saa tasoitettua tulosta sellaiseksi, että se vastaisi odotusarvollista tulosta.

Ulkoisten tekijöiden vaikutus lopputulokseen on niin valtavan suurta, että tämä volatiliteetti voi saada sijoituksiesi arvon todella kauaksi todellisesta odotusarvollisesta tuloksesta. Pitkällä aikavälillä yhden tapahtuman satunnaisuuden merkitys kuitenkin vähenee kokonaistuloksessa ja tällä tavoin tuloksesi arvo tulee suuremmalla todennäköisyydellä olemaan lähempänä oikeaa odotusarvoa.

Koska sijoitus on positiivisen odotusarvon peliä, sinun ei tarvitse olla keskimääräistä parempi saadaksesi voittoa. Mutta jos satut olemaan keskimääräistä parempi, niin todennäköisyytesi saada todella hyviä voittoja kasvavat loistaviksi. Tämän takia tuloksia pitäisikin pystyä arvioimaan aina objektiivisesti. Vaikka satuin voittamaan tällä kertaa, olivatko ratkaisuni oikeita? Mitä virheitä tein? Miten pidän huolen, etten toista niitä enää tulevaisuudessa?

Tuntematon todennäköisyys

Tässä kohtaa pitää pystyä erottamaan myös tuntematon todennäköisyys, joka tarkoittaa sellaista todennäköisyyttä mitä ei pystytä todellisuudessa arvioimaan. Esimerkiksi jos olit arvioinut Finnairin osakkeiden arvon nousevan tulevaisuudessa, mutta tapahtuukin onnettomuus missä harrastelijalentäjä törmää Finnairin koneeseen ja tämän takia Finnairin kurssi lähtee jyrkkään syöksyyn, on tapahtuma jonka arvioiminen ennalta sijoittajalle täysin mahdotonta. Tämän perusteella ei voida sanoa, että sijoituspäätös oli väärä, vaikka sijoittaja tekisikin tappiota.

 

Säännönmukaisuuden yliarvioiminen

Tekninen analyysi artikkelissamme kirjoitimme Elliotin aaltoteoriasta, jossa yrityksen kurssikehitystä yritetään ennustaa ennakoitavan säännönmukaisen aaltoliikkeen perusteella. Tällaisia aaltoliikkeitä etsiessä, moni sortuu siihen virhepäätelmään, että yksitäisestä säännönmukaisesta liikkeestä pystyisi tekemään johtopäätöksen että jokin tapahtuma tulee toistumaan todennäköisesti.

Todellisuudessa kaavamaisuuden havaitsemiseen tarvitaan yleensä hyvin pitkään toistuva sarja, jossa on selvää korrelaatiota. Tärkeämpää kuin tällaisen kaavamaisuuden etsiminen, on yrittää selvittää syyt jotka piilevät tämän liikkeen taustalla. Monesti sieltä löytyvä informaatio on huimasti arvokkaampaa ja sen avulla tehdyt päätelmät lähempänä todellisuutta kuin pelkän kaavamaisuuden perusteella tehdyt johtopäätökset.

 

Uhkapelaajan harhan hyödyntäminen sijoittamisessa

Koska uhkapelaajan harha on todellisuutta ja monet eivät ole valmiita muuttamaan uskomuksiaan, vaikka tämä heille vääräksi todennettaisiinkin, on sen soveltaminen sijoittamiseen joissakin tilanteissa hyvin tuottoisaa sen tiedostavalle sijoittajalle.

Osakkeen hinta muodostuu siitä mitä ihmiset ovat valmiita maksamaan. On erittäin arvokasta jos pystyt arvioimaan ennalta ihmisten käyttäytymistä ja tehdä sen perusteella oikeita johtopäätöksiä toimissasi. Sinun pitää pystyä arvioimaan millä tavoin mitkäkin tapahtumat vaikuttavat sijoittajien mielentilaan ja arviointikykyyn. Esimerkiksi voit löytää aliarvostettuja osakkeita paljon helpommin jos pystyt arvioimaan psykologiset syyt miksi jotkin sijoittajat ovat pitäytyneet sijoittamasta tiettyihin osakkeisiin.

Oikea tapa suhtautua satunnaisuuteen

Jokaisen edellisen satunnaisen tapahtuman vaikutus seuraavan tulisi unohtaa täysin. Oikea tapa on ajatella jokaista tapahtumaa uutena alkuna, jossa edellisellä satunnaisella tapahtumalla ei ole mitään vaikutusta seuraavaan.

Ruletissa edellisillä numeroilla on merkitystä ainoastaan silloin jos ruletti on väärin painotettu tai sinne on asennettu magneetti jonka takia kuula tulee tietylle numerolle useammin. Sijoittamisessa tämä ei tarkoita sitä että edellisiä tapahtumia ei tulisi analysoida, vaan sitä, että menneet voitot ja tappiot tulisi unohtaa tulevaisuuden arvioinnissa ja päätöksenteossa. Mitään osaketta ei kannata pitää vain siksi, että se on voitolla tai tappiolla vaan syyn tulee löytyä jostain syvemmältä kuten osakkeen aliarvostuksesta tai  verosuunnittelusta. Omia sijoituspäätöksiä pääset tekemään tutustumalla sijoitustarjouksiimme.

 

 

Etusivulle

Leave a comment