Uusimmat artikkelit

Defensiivinen sijoittaminen

Kun osakemarkkinoilla tuulee ja ajat ovat yleisesti epävarmat, sijoittajat hakevat kurssilaskua vastaan suojaa defensiivisistä osakkeista. Defensiivisellä osakkeella tarkoitetaan, sellaista osaketta jonka arvo tyypillisesti laskee vähemmän kuin markkinat keskimäärin, eikä sen arvostus ole niin suhdanne herkkä. Tällaisina aloina pidetään mm lääketeollisuutta, elintarviketeollisuutta ja kaupan-alaa. Tämä on jokseenkin selvää, lääkkeitä tarvitaan suhdanteista huolimatta ja peruselintarvikkeitakin ihmiset ostavat, oli lama tai ei. Tällöin niillä on kysyntää aina ja arvostus heilahtelee vähemmän suhdanteiden mukaan. Miten sitten luokitellaan defensiivinen osake ja mitä erityistä niissä pitää ottaa huomioon?

Markkinatuoton ja riskin suhdetta kuvataan Beta-kertoimella. Markkinoiden kokonaisriski eli systemaattinen riski on 1. Jos osakkeen Beta-kerroin on pienempi kuin 1 niin osake on ns. defensiivinen osake ja sen tuoton vaihtelu on pienempää kuin markkinoilla keskimäärin. Aggressiivisilla osakkeilla, tuoton vaihtelu on suurempaa kuin markkinoilla keskimäärin ja niiden Beta-kerroin on yli 1. Defensiivisiä osakkeita kutsutaan myös ei-syklisiksi osakkeiksi ja aggressiivisia syklisiksi osakkeiksi.

Defensiivinen sijoittaminen osakkeisiin ja suojautuminen

Omaa sijoitussalkkuaan tulisi huoltaa ammattisalkunhoitajan tavoin ja siirtää painoa syklisistä osakkeista defensiivisiin silloin kun uskoo, että markkinat kehittyvät huonommin kuin osakkeet on hinnoiteltu, eli odotetaan kurssilaskuja tulevaisuudessa. Näin kun arvostukset laskevat, oman salkun arvo putoaa keskimääräistä vähemmän. Kun sijoittaja uskoo markkinoiden kehittyvän paremmin, eli niin sanotusti osakkeita on aliarvostettuna, tulisi painoa siirtää defensiivisistä osakkeista takaisin syklisiin päin ja näin saada parempaa tuottoa kuin tasavahvoista defensiivisistä osakkeista.

Tästä käyttäytymisestä johtuen syklisten osakkeiden kurssit heilahtelevat voimakkaammin kun niihin tulee ostopaineita nousua ennakoitaessa ja niitä myydään runsaalla kädellä laskua ennakoitaessa. Defensiivisiin osakkeisiin ei tule samanlaista painetta laskua ennakoitaessa koska osa sijoittajista ottaa rahansa pois kokonaan markkinoilta kun he ennakoivat kurssilaskuja. Laskua ennakoivan sijoittajan tulisi siis etsiä negatiivisen betan yhtiöitä, joiden kurssit nousevat kun markkinat laskevat. Kun taas odotetaan kurssinousuja, niin mahdollisimman suuren Beta-kertoimen yhtiöissä nousun odotetaan olevan suurinta. Beta-kerroin kertoo toki vain historiallisen käyttäytymisen osakekurssin ja markkinoiden suhteen mutta yhtiön Beta-kerroin voi muuttua, jos vaihtaa esimerkiksi toimialaa tai laajentaa rajusti muille toimialoille.

Defensiivisillä osakkeilla voidaan suojautua markkinoiden kurssilaskulta.

Defensiivisillä osakkeilla voidaan suojautua markkinoiden kurssilaskulta.

Miltä yritetään suojautua

Kun sijoittaja yrittää suojautua riskeiltä on hyvä määritellä miltä riskiltä hän aikoo suojautua. Kurssilaskuja vastaan defensiivinen sijoittaminen toimii yleensä hyvin, osakkeet joiden beta on pieni eli alle yhden, 0 tai negatiivinen. Tällöin markkinoiden laskiessa tämä kyseinen osake laskee vain vähän, ei ollenkaan tai jopa nousee.

Kun sijoittaja suojautuu korkojen nousua vastaan, perinteinen alhaisen betan defensiivinen osake ei välttämättä ole hyvä suojaus. Monien alhaisen Betan-kertoimen tuotot riippuvat vahvasti korkotasosta. Näin ollen korkojen noustessa niiden voitot pienenevät ja osakekurssi laskee.

Tätä jo hiukan sivuttiinkin yllä, mutta siinä missä yrityksen beta voi muuttua jos se laajentaa eritoimialoille tai vaihtaa alaa, niin myös kokonaisten toimialojen defensiivisyys voi ajan myötä kasvaa tai vähentyä. Terveyssektoria pidettiin aiemmin talouskasvusta riippuvana sektorina, nykyään sitä pidetään defensiivisenä. Toisaalta taas monet teknologiayritykset ovat olleet aiemmin hyvin riskisinä pidettyjä, mutta nykyään kasvun kautta ne ovat vakiinnuttaneet toimialaansa ja markkina-asemiaan ja monia niistä pidetään vähemmän riskisinä yrityksinä ja alana ylipäätänsä. Defensiiviset osakkeet ovat tyypillisesti kuitenkin hinnoiteltu myös melko korkealle niiden vakauden ja tasaisuuden ansiosta, joten niidenkään käyttäminen suojaukseen ei ole täysin ilmaista.

Yhteenvetona siis defensiivisten ja syklisten osakkeiden painoa salkussa kannattaa muuttaa odotusten mukaan ja tasapainoilla riittävän suojauksen mutta kuitenkin hyvien tuottojen välillä. Näiden kahden erityyppisten osakkeiden poimiminen on yksi hajauttamisen laji, hajauttamisen jota ei liikaa voi harrastaa. Toinen hyvin tyypillinen tapa on hakea turvaa kullasta kun osakemarkkinoila rytisee. Valuuttakaupalla taas voi aina tehdä tuottoa kun valuuttaa vaihdetaan pareittan ja toisen arvo aina nousee ja toisen laskee. Defensiivisiin toimialoihin voi sijoittaa noususuhdanteissakin mutta osakepoimintaa on hyvä harrastaa ja analysoida kukin yhtiö aina tapauskohtaisesti.

Aloita tuottava sijoittaminen automaattisen treidausrobotin avulla. Robotti on apuväline jonka voit ohjelmoida toimimaan ennaltämäärättyjen parametrien mukaan, tällä tavoin vähennät omaa työtaakkaasi ja teet sijoittamisesta itsellesi entistäkin helpompaa. Nyt saat meidän kautta treidausrobotin täysin ilmaiseksi alla olevasta painikkeesta. Käytä tämä uskomaton tarjous hyäksesi nyt kun se vielä on voimassa. Robotti on helppokäyttöinen ja sopii myö täysin aloittelijalle joka haluaa sijoittaa tuottavammin.

treidausrobotti nappi

binäärioptio robotti