Uusimmat artikkelit

Sijoittaminen Intiaan

Sijoittaminen Intiaan on tullut viime vuosien aikana yhä tutummaksi myös suomalaisille sijoittajille. Kehittyvien markkinoiden tuotto-odotukset ovat yleensä kehittyneitä markkinoita korkeammat ja tämä houkutteleekin ennakkoluulottomia ja riskinottohalukkaita sijoittajia etsimään ”kultaista tikettiä” joka johtaisi rikkauksiin tuttuja sijoituskohteita nopeammin. Intian talous onkin yksi nopeimmin kasvavia kehittyviä talouksia ja tarjoaa useita tämänkaltaisia tilaisuuksia. Vaikein ongelma aloittelevalle sijoittajalle onkin erottaa hyvät liiketoimintamahdollisuudet sellaisista sijoituskohteista joiden menestyminen on hyvin epätodennäköistä. Tässä artikkelissa tarkastelemme mitkä ovat tärkeimmät seikat jotka sijoittajan tulee ottaa huomioon Intiaan sijoittaessa, sekä mietimme Intian etuja sijoituskohteena muihin kehittyviin markkinoihin ja länsimaihin verrattuna.

Sijoittaminen Intiaan

Ensimmäinen askel Intian taloudesta kiinnostuneelle sijoittajalle on tutustua http://www.investindia.gov.in/ sivustoon. Se on Intian valtion virallinen sivusto sijoittajille, jotka harkitsevat Intiaan sijoittamista.  Sieltä löydät kaiken oleellisen Intian nykyisestä taloustilanteesta, talouden ominaispiirteistä sekä eduista muihin kehittyviin talousalueisiin verrattuna. Sivuston kautta sinulla on myös mahdollisuus lähettää kysely oman liiketoiminta-alasi toimintamahdollisuuksista Intiassa.

Viime vuoden huima talouskasvu Intiassa

Vuonna 2014 Intiassa järjestettiin parlamenttivaalit, joista voittajaksi selviytyi Intian kansapuolue ja pääministeriksi valikoitui Narendra Modi. Sijoittajalle kansanpuoleen voitto oli loistava uutinen, Modi on aatteitaan yrittäjähenkinen ja uudistusmielinen, ja onkin valintansa jälkeen pyrkinyt viemään eteenpäin useita keskeneräisiä hankkeita, joiden tarkoituksena on ollut edistää ulkomaista liiketoimintaa Intiassa.

Myös Inflaation on saatu maassa laskuun maan keskuspankin uuden johtajan Raghuram Rajan johdolla. Rajan on arvostettu taloustieteilijä jonka panoksella uskotaankin olevan todella suuri merkitys Intian talouden tasapainottamisessa. Rajanin uudistusten toivotaan inflaation vähentämisen lisäksi vakauttavan rupian kurssiin, mikä taas pienentää länsimaisten sijoittajien valuuttariskiä.

Myös Intian raideliikenne on kääntynyt uuteen nousuun ja onkin tällä hetkellä huippulukemissa, myös autojen myynnissä on näkyvissä elpymistä. Laskeneesta öljyn hinnoista Intia on hyötynyt omassa taloudessa voimakkaasti maan teollisuuteen painottuvan infrastruktuurin ansiosta. Maan osakemarkkinoiden kasvu viime vuonna olikin euroissa mitattuna lähes 50% joka on kehittyvien markkinoidenkin mittareilla todella kova lukema. Lisäksi kun otetaan huomioon, että maalla ei ole lähes ollenkaan valtionvelkaa, niin Intia näyttää edelleenkin houkuttelevalta sijoituskohteelta länsimaisen sijoittajan silmiin.

 

Hindulaisuus on Intian pääuskonto. Hindulaisuuden salliva asenneympäristö on mahdollistanut myös muiden uskontojen vapaan harjoittamisen Intiassa

Hindulaisuus on Intian pääuskonto. Hindulaisuuden salliva asenneympäristö on mahdollistanut myös muiden uskontojen vapaan harjoittamisen Intiassa

Aloita tuottava sijoittaminen automaattisen treidausrobotin avulla. Robotti on apuväline jonka voit ohjelmoida toimimaan ennaltämäärättyjen parametrien mukaan, tällä tavoin vähennät omaa työtaakkaasi ja teet sijoittamisesta itsellesi entistäkin helpompaa. Nyt saat meidän kautta treidausrobotin täysin ilmaiseksi alla olevasta painikkeesta. Käytä tämä uskomaton tarjous hyäksesi nyt kun se vielä on voimassa. Robotti on helppokäyttöinen ja sopii myö täysin aloittelijalle joka haluaa sijoittaa tuottavammin.

treidausrobotti nappi

Syitä sijoittaa Intiaan

Korkea kasvuennuste bruttokansantuotteelle

Intian bruttokansantuotteen odotetaan kasvavan nopeammin kuin minkään muun kehittyvien markkinoiden valtion. Sen uskotaan jopa päihittävän Kiinan vuonna 2016. Tähän tarvittaisiin 7,5% kasvu seuraavan vuoden aikana, ja maan hallitus ennustaa kasvun olevan n. 8%.

Halvat työvoimakustannukset ja todella suuri työikäinen väestö

Intiassa asuu tällä hetkellä n. 1,21 miljardia ihmistä, eli useampi kuin yksi kuudesta maailman asukkaasta on Intialainen. Intian väestörakenne painottuu juurikin parhaassa työiässä olevaan väestöön, jonka osuuden kasvu Intian kokonaisväestöstä tulee nousemaan vielä entisestään tulevaisuudessa. Tämä heijastuu väistämättä myös Intian taloudelliseen kasvuun, etenkin aloilla joiden siirto länsimaista halvempien työvoimakustannusten maihin on yksinkertaista.  Myös tuotantokustannukset ovat selvästi länsimaita halvemmat. Minimipalkkaa ei ole, joten monien alojen tuotantokustannukset ovat Intiassa erittäin kilpailukykyiset mihin tahansa muuhun alueeseen verrattuna.

Intian sosioekonominen rakenne on suotuisa talouden kasvun kannalta.

Intiassa on valtavan suuri keskiluokka, jonka kasvun uskotaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Bruttokansantuote on vielä kohtalaisen alhainen länsimaihin verrattuna, mutta sen uskotaan kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Bruttokansantuotteen kokonaiskasvun seurauksena Intian uskotaan olevan maailman viiden suurimman joukossa jo kymmenen vuoden sisällä.

Englanti yhtenä puhutuimmista kielistä mahdollistaa länsimaisille yrityksille helpon operoinnin markkinoilla.

Intiassa on valtavan suuri englantia sujuvasti puhuva työikäinen väestönosa. Tämä helpottaa länsimaisten yritysten maahan siirtymistä, kielimuuria ei käytännössä ole ollenkaan. Erittäin suuri osa esim. telemarkkinointi ja puhelinpalveluyrityksistä ovatkin siirtäneet toimintansa Intiaan halvempien työvoimakustannusten takia.

Intian maantieteellinen sijainti on suotuisa monelle liiketoiminta-alalle.

Maalla on yhteiset rajat mm. Kiinan, Bhutanin ja Nepalin kanssa. Lisäksi se on merenkulullisesti otollisessa paikassa, jossa idän- ja lännen taloudet kohtaavat. Niinpä se onkin tärkeänä kauttakulkumaana monelle erilaiselle liiketoiminnalle.

Maassa on määrällisesti suuri korkeasutikoulutettu väestö.

Intiassa sijaitsee yli 400 yliopistotason korkeakoululaitoista, kolmannen asteen koulutuslaitoksia maassa on yhteensä yli 25 000. Ja pelkästään tohtoriksi väitelleitä Intialaisia on yli 270 000.

Intiassa on suuri ja monipuolinen liikenneinfrastruktuuri joka helpottaa työvoiman siirtymistä.

Intiassa on maailman toiseksi suurin tieverkosto, kokonaismitaltaan 3,34 miljoonaa kilometriä. Rautatieverkosto on mitaltaan 63 000 kilometriä joka on Aasian suurin ja maailman toiseksi suurin kokonaismitaltaan. Maan 13 pääsatamaa ja 187 pienempää satamaa taas käsittelee rahtia yli 600 miljoonaa tonnia vuosittain joka on määrältään yli 90% Intian kokonaiskansainvälisestä kaupasta.

Intian historian, kulttuuri ja uskonnon monimuotoisuus tarjoaa sallivan ja monimuotoisen ympäristön sijoittajalle.

Intia on maana tunnettu sekä historian, että uskontojen kannalta monimuotoisena ja sallivana maana. Maassa on 22 virallista kieltä ja uskontokuntien edustajia kaikista suurimmista uskonnoista. Tämä heijastuu siihen että maassa vallitsee salliva ilmapiiri myös sijoittajan näkökulmasta. Poliittinen tai uskonnollinen uhka sijoitukselle on melko pieni verrattuna moniin muihin kehittyviin markkinoihin.

Aikainen entry Intian markkinoille ei ole vielä liian myöhäistä.

Ei ole vielä liian myöhäistä sijoittaa Intiaan, nykyiset arvostustasot eivät ole vielä ylihinnoiteltuja tulevaisuuden kestävän kasvun kannalta Emerging Globalin mukaan. Intialaisten yhtiöiden joukosta löytyy vielä runsaasti aliarvostettuja kohteita, jotka pystyvät ohittamaan länsimaiset kilpailijansa lähivuosina ja kasvattamaan näin arvoaan huomattavasti. Sijoittajan kannattaakin etsiä tällaisia kohteita etenkin aloilta joissa edellä mainitut kilpailuedut ovat tärkeässä osassa yrityksen menestymisen kannalta.

Vaikka Intialaiset osakkeet ovatkin kallistuneet viime vuosina huomattavasti ja esim. MSCI-indeksin P/E luku on suhteellisen korkea muihin kehittyviin talouksiin verrattuna (yli 16) niin tämä selittyy suurimmalta osin IT-yritysten vahvalla asemalla Intian markkinoilla. Näihin liittyy yleisesti voimakkaammat kasvuodotukset joka paisuttaa P/E- lukua suuremmaksi.

 

Rahastot vai suorat osakesijoitukset Intiaan?

Intiaan kohdennetut rahastot olivat vertailussa viime vuonna selvästi eniten tuottaneitten joukossa. Morningstarin listan kärjessä tuottavimpana rahastona oli Amundi Funds Equity India Infrastructure 92 prosentin vuosituotolla. Juuri pääministeri Modin valinta maan johtoon ja Rajanin valinta keskuspankin johtajaksi sai markkinat uskomaan Intian vahvaan kasvuun ja tämä heijastui voimakkaasti myös rahastojen tuottoihin.

Vielä tätäkin parempaa tuottoa oli kuitenkin mahdollista saada hyvällä osakkeenvalinnalla. Yksittäisen rahaston yli 90% tuottoa voidaankin verrata yksittäisen yrityksen vuotuiseen tuottoon. Kummassakin juuri sen parhaimmin tuottavan kohteen valinta on suuresti onnesta kiinni. Parhaimpaan keskimääräiseen tuottoon pääsee kuitenkin hyvällä osakkeenvalinnalla ja perehtymällä tarkemmin sijoituskohteisiin. Intiassa on tällä hetkellä yli 5000 listattua osaketta joten valinnanvaraa löytyy sijoittajalle todella runsaasti.

Rahastot voivat tuntua helpommalta kohteelta aloittelijalle, mutta kannattaa aina muistaa että on hyödyllisempää omalle oppimiselle perehtyä osakkeenvalintakriteereihin jos haluat kehittyä osakesijoittajana. Myös indeksisijoittaminen Intiaan on mahdollista ja se onkin meidän suosituksemme jos osakkeenvalinta tuntuu vaikealta.

 

ilmainen 25€

Sijoittaminen Intiaan on 16.4.2015 rated 4.6 of 5

binäärioptio robotti