Uusimmat artikkelit

Sijoittaminen metsään

Olette varmasti kuulleet sanonnan kun jokin menee ”päin mäntyä” tai se jokin, esimerkiksi. sijoitus meni ”aivan metsään”. Epäonnistumiseen liittyvästä assosiaatiosta huolimatta, tässä artikkelissa keskitytään oikeasti metsään sijoittamiseen, tarkoituksenaan tehdä tuottoja sillä.

Suomessa yksityiset omistavat metsää

Suomessa on Euroopan eniten metsää suhteessa maapinta-alaan. Tästä 2/3 osaa on yksityishenkilöiden tai perheiden omistamaa. Muualla on hyvin tyypillistä, että valtio tai joku muu suuri instituutio omistaa metsät. Suurin osa suomalaisten omistamista metsistä on perittyä. Vain muutamia prosentteja vuodessa vaihtaa omistajaa ilman sukulaissuhdetta. Metsä voi tuota omistajalleen hyvää mieltä ulkoilun ja virkistäytymismahdollisuuksien muodossa sekä kauniina maisemina. Me keskitymme näiden henkilökohtaisten ja kauniiden arvojen sijaan tässä artikkelissa kylmästi metsänomistamisen ja metsään sijoittamisen taloudelliseen näkökulmaan.

metsään sijoittaminenilmainen 25€

Sijoittaminen metsään

Metsä on turvallinen sijoitus. Omistus koostuu tietysti maa-alasta ja puustosta. Puut tuppaavat kasvamaan ja niiden myynnistä saa kantohinnan kuutiometreittäin. Kantohinta on noussut melko tasaisesti vuosikymmenten ajan, joskin 2009 oli nousu piikki ja heti perään lasku. Metsätilakauppojen keskihinnan kehitys on vieläkin tasaisempi ja nousujohteinen pitkältä ajalta. Metsä on siten myös hyvä inflaatio suoja varallisuudelle. Puulla on kysyntää erilaisissa muodoissaan ollut aina ja tulevaisuudessakin esimerkiksi biodieseljalostamot tarvitsevat puuta raaka-aineeksi. Puun eri käyttötarkoitukset eivät varmasti lopu heti kesken.

Metsä-rahastot

Sen lisäksi, että UPM myy metsätilojaan yksityisille ihmisille, jotka haluat omistaa metsää, tavallinen Sijoittaja, jota ei kiinnosta laittaa kumisaappaita jalkaan ja lähteä tutustumaan tiluksiinsa, voi sijoittaa esimerkiksi ”Mestänomistajarahastoon”, jossa tuotto syntyy metsävarannon arvonkehityksestä ja puun myyntituloista. Tällaista rahastoa tarjoaa mm. OP. Minimi summa ensimmäiselle sijoitukselle on 10 000 €, merkintä palkkio 4%, joka vastaa kiinteistökaupan varainsiirtoveroa ja vuosittainen hallinnointipalkkio 1,5% vuodessa.

Lunastuskin on hinnoiteltu sijoitusajan mukaan ja lyhyestä alle 3 vuoden sijoituksesta palkkio on 5%, alle 6 vuoden sijoituksesta 3% ja yli 6 vuoden sijoituksesta 1%. Kuluja on siis 4+1,5% merkinnästä ja hallinnoinnista ja vielä lunastuksesta pitoajan mukaan erikseen. Metsätilan keskituotto on arvometsän mukaan noin 5% riipuen hieman tavasta jolla sitä hoidetaa. Tästä voi nopeasti päätellä, ettei ainakaan kovin lyhytaikaisia sijoituksia kannata metsärahastoon tekemään, jos oletettu tuotto on noin 5% vuodessa ja kulut ensimmäisenä vuonna 6,5% sijoitussummasta. Toisaalta 5% pitkällä aikavälillä josta vähennetään 1,5% hallinnointi palkkio pois antaa noin 3,5% reaalisen vuosituoton. Toimii mielestämme lähinnä inflaatiosuojana normaalissa markkinatilanteessa. Parhaillaan olen saanut määräaikaistalletuksellekin yli 2% vuosikorkoa, joka antaa mittakaavaa Metsä-rahaston houkuttelevuuteen.

Metsä ETF

Ulkomaisia Metsäteollisuuteen sijoittavia pörssinoteerattuja ETF rahastoja löytyy muutama, joiden hallinnointipalkkiot ovat huomattavasti matalammat, kuten iSharesin Global Timber & Forestry ETF, 0,48 prosentin hallinnointi kuluillaan. Suomi-painoa tässä rahastossa on noin seitsemän prosenttia. Toinen samanlainen Guggenheim Timber ETF (CUT), jossa Suomi-painoa on kahdeksan prosenttia, lähinnä Stora Enso ja UPM:ää.

Puhtaasti metsään sijoittavia rahastoja löytyy myös muutama, kuten Pictet Timber (Suomi-paino 4,5 prosenttia) ja Lontoossa listattu Phaunos Timber Fund, joka ei tosin sijoita Suomeen ollenkaan.

Suomessa myös Taaleritehtaan metsärahasto on yksi vaihtoehto varakkaalle sijoittajalle, jossa minimi summa on 100 000 euroa omasta metsätilasta, ja sitä markkinoidaan niin, että oston, myynnin ja hoidon hoitaa ammattilaiset. Tähän ei ihan jokaisella piensijoittajalla tosin ole varaa tai tuotot huomioiden ehkä haluakaan.

Metsään sijoittaminen on yksi vaihtoehto kohtuullisen varmalle inflaatio suojalle, jonka vuosituotto jää tosin aika reippaasti osakesijoituksille tai monille indeksirahastoille. Kulut mukaan lukien tuota OP:n mallia ei voi suositella juurikaan, jos vastaavan ETF-rahaston kulut, ovat kolmasosan siitä, eikä lunastuskaan maksa kuin normaalin toimeksiantopalkkion.