Uusimmat artikkelit

Sijoittaminen 2015 aloittelijan opas

Sijoittaminen voi tuntua asiaan vihkiytymättömästä monimutkaiselta ja hieman pelottavaltakin, mutta pienellä perehtymisellä näistä ennakkoluuloista pääsee eroon. Perusjutut oppii nopeasti ja yksinkertaisiin tuotteisiin kuten osakkeisiin tai indekseihin voi sijoittaa turvallisesti jo ensi hetkistä alkaen, kunhan ymmärtää näiden sijoituskohteiden perusominaisuudet. Tärkein päätös on aloittaa sijoittaminen ja sijoittaa sellaisiin sijoitustuotteisiin jotka pystyy itse ymmärtämään.

Ota kolme askelta tullaksesi sijoittajaksi!

1. Opiskele perusteet aloittaaksesi sijoittaminen

Tutustu osakesijoittamiseen, indeksisijoittamiseen ja halutessasi muihin eksoottisempiin sijoitusmuotoihin. Tutustuttuasi näihin perusasioihin, ymmärrät varmasti miksi lähipankkisi tarjoamat rahastot tai eläkesäästäminen eivät ole sinun rahojasi varten. Sijoittaminen osakkeisiin on käytännössä aina kannattavampaa.

 

2. Tee sijoitussuunnitelma

Kartoita oma tilanteesi, kuinka paljon olet valmis sijoittamaan tulevaisuuteesi ja tee itsellesi sijoitussuunnitelma, jota noudatat!

 

3. Aloita sijoittaminen

Nyt kun tiedät perusteet ja sinulla on sijoitussuunnitelma, aloita sijoittaminen avaamalla sijoitustili edullisimmille ja monipuolisimmille palveluntarjoajille ja aloita varallisuutesi kartuttaminen.
ilmainen 25€

 

Koska kukaan ei osaa ennustaa ja analyytikoidenkin spekulaatiot menevät välillä pahasti metsään markkinoiden suunnasta, tärkein asia sijoittamisessa on hajauttaa myös ajallisesti ja antaa ajan tuottaa sinulle rahaa. Sen takia on parempi aloittaa sijoittaminen mielummin tänään kuin huomenna!

 

Seuraavassa on lyhyesti avattu käsitteitä jotka liittyvät sijoittamiseen ja joihin kannattaa tutustua kun aikoo aloittaa sijoittamisen

Sijoittaminen on yksinkertaisesti rahoitusinstrumenttien ostamista, omistamista ja myymistä tavoitteena tehdä niillä voittoa. Näitä ovat tavallisimmin pörssissä noteeratut osakkeet, joukkovelkakirjat, erilaiset johdannaiset näihin liittyen sekä raaka-aineet ja valuutat, sekä myös asunnot joita voidaan käyttää sijoituskohteena. Näitä voidaan ostaa ja myydä yllä mainittujen palveluntarjoajien kautta, pois lukien asuntoja.

Sijoittaja on henkilö joka ostaa, omistaa ja aikanaan myy näitä yllä mainittuja instrumentteja tarkoituksenaan saada rahoilleen parempaa tuottoa kuin pankkitilillä lepuuttaminen. Lähtökohtaisesti kuka tahansa täysi-ikäinen henkilö voi olla sijoittaja.

Sijoituskohteita ovat edellä mainitut instrumentit ja jokaisella niillä on omat ominaispiirteensä tuotto-odotuksen ja riskien suhteen. Tuotto ja riski ovatkin käytännössä aina käsi kädessä, mitä enemmän tuottoja odotetaan, sen riskisempi sijoituskohde tai menetelmä on kyseessä.

Pankki talletukset: Tavalliset pankkitalletukset ovat melko varma tapaa säästää rahaa, hyvin pienellä, käytännössä 0% tuotolla. Inflaatio syö tosin näiden arvoa vuosittain noin 0,5-3% vähän riippuen suhdanteesta. Pankki talletukset ovat Eu-lain mukaan taattu 100 000€ per henkilö per pankki. Jos varallisuutta on enemmän, yli menevä osa ei katastrofin sattuessa olekaan varmassa tallessa.

Osake: Osake on yrityksen omistuksen osuus, joita on myynnissä pörssissä ja sen ulkopuolella. Pörssissä myydään julkisesti noteerattujen yritysten osakkeita kuten Nokia, Wärtsilä ja Kone. Pörssin ulkopuolella periaatteessa kuka tahansa voi mennä ja tarjota rahaa ostaakseen osuuden eli osakkeita naapurin Pertin autokorjaamosta, jos näkee sen kannattavaksi sijoitukseksi ja Pertti suostuu osuuttaan myymään. Osakkeiden keskimääräinen vuosituotto on historiallisesti pyörinyt noin 7-9% tuntumassa pitkällä aikavälillä, mutta niiden yhden vuoden tuotto voi poiketa tästä hyvinkin paljon.

Osakkeenomistaja: Osakkeen omistaja on henkilö joka omistaa osakkeita ja ottaa riskiä omistamansa yrityksen tappiosta, arvonlaskusta ja pahimmillaan konkurssiin menemisestä ja pääoman menettämisestä. Tämän takia hän olettaa saavansa tuottoa sijoittamalleen pääomalle.

Osinko: Osakkeista maksetaan niiden omistajalle eli osakkeenomistajalle usein osinkoina takaisin rahaa yrityksen voitoista. Jos ei yritys ole tehnyt voittoa, ei voida maksaa myöskään osinkoa.

Inflaatio: Inflaatio on yleistä rahan arvon laskua ajan kuluessa. Tämän päivän eurolla saa tänään enemmän hyödykkeitä kuten ruokaa, tavaroita yms. kuin 5 vuoden päästä. Inflaation syyn sanotaan olevan liikkeellä olevan rahan määrän kasvaminen. Inflaatiota mitataan rahan ostovoimaa kuvaavilla hintaindekseillä kuten keskimääräisiä ostoskoreja vertaamalla eri vuosien välillä. Näissä mitataan kuluttajien tuotteiden hintojen keskimääräistä nousua ja tehdään johtopäätöksiä siitä. Jokaisella kuluttajalla on kuitenkin henkilökohtainen inflaatio, koska kulutustottumukset ovat erilaiset. Kaksi henkilöä joiden kulutus molemmilla on samansuuruinen, mutta he kuluttavat täysin eri tuotteita, voi inflaatio vauhti olla aivan erilainen.

Keskimääräisellä inflaatiolla ei ole mitään merkitystä heille jos toinen käyttää esimerkiksi paljon lihaa ruokavaliossaan ja ajaa paljon polttoainetta vievää maasturia ja toinen syö kasviksia ja kulkee julkisilla kulkuvälineillä. Jos lihan ja polttoaineen hinta nousee yhtenä vuonna ja kasvisten ja bussilippujen hinnat laskevat, keskimääräisellä ostoskorilla painotettu ja laskettu inflaatio voi olla vaikka 0% mutta maasturia ajavan lihan syöjän henkilökohtainen kulutuksen mukaan laskettu inflaatio ja tuotteiden kallistuminen vaikka 20% ja kasvissyöjän henkilökohtainen ostoskori on voinut samaan aikaan halventua 20%.

Deflaatio: Yleistä kuluttuhintojen laskua kutsutaan deflaatioksi. Se on melko harvinaista ja sitä pyritään aktiivisesti välttämään talouspoliittisin ja rahapolitiikan keinoin. Deflaation eli hintojen laskun kautta saattaa aiheutua vaarallinen laskeva kierre talouteen, kulutukseen ja palkkoihin. Pieni inflaatio on huomattavasti ennakoitavampi ja helpommin hallittavissa kuin deflaatio ja siihen EU:n vakaus ja kasvusopimuksella pyritäänkin.

Korkosijoitus: Kokosijoitus on rahan lainaamista yleensä pankille, joka voi eteenpäin sijoittaa lainaamansa varat. Tuotoksi alkuperäiselle lainaajalle on sovittu korko, ja luoton ottaja kantaa riskin omista luottotappioistaan. Jos sijoitus tehdään omaan maan valuutassa, korkosijoitus on myös valuuttasijoitus ja tällöin valuuttariskiä ei ole.

Vaihtovelkakirjalaina: Velkakirja jonka liikkeellelaskija kuten pankki tai yritys sitoutuu maksamaan velkakirjan haltijalle ennalta määritellyn koron, mutta jättää haltijalle mahdollisuuden vaihtaa osa tai koko lainamäärä yrityksen osakkeisiin laina-ajan päätyttyä tietyssä ennalta määritellyllä vaihtosuhteella (tietty lainan määrä tiettyyn määrään osakkeita). Vaihtovelkakirjalainassa yhdistyy lainan korko-tuotto, lainan pääoman palauttaminen tai option ominaisuus hyötyä yrityksen kurssinoususta.

Optio: Optio on oikeus merkitä yrityksen osakkeita tiettyyn ennalta määriteltyyn hintaa. Option arvo on merkintähinnan ja sen hetkisen markkinahinnan erotus.

Valuuttariski: Valuuttariski ilmenee kun ostaa esimerkiksi euroilla dollareita ja myydessään nämä dollarit aikanaan, saa vähemmän euroja takaisin kuin millä alun perin osti. Tämä ero on aiheutunut euron ja dollarin välisen kurssimuutoksen seurauksena. Toisinpäin tapahtuessa valuuttakaupalla voi tehdä myös voittoa.

Indeksirahasto: Indeksirahasto seuraa jotakin tiettyä markkinaa mahdollisimman tarkasti ja on painotettu sen markkinan, esimerkiksi yritysten markkina-arvojen perusteella.

Eläkevakuutus: Eläkevakuutus on vapaaehtoinen suurempaa eläkettä varten tehty pitkäaikaissäästämisen muoto. Eläkevakuutus on usein kohtuullisen turvallinen tapa säästää sekä aivan liian kallis ja huonosti tuottava. Parempiakin rahastomalleja on yhtä pienellä riskillä ja vastaavalla tuotolla mutta halvemmilla hoitokuluilla.

CFD- kaupankäynti: CFD- kaupankäynti on hinnanero sopimuksilla spekulointia jossa toinen osapuoli voittaa ja toinen häviää kurssimuutosten seurauksena.

Binäärioptiot: Binäärioptiot ovat kaupankäyntiä jossa et omista kohdetta missään vaiheessa, vaan lyödään vetoa tai sijoitetaan kohde-etuuden arvonmuutoksen puolesta. Helppo tapa aloitta sijoittaminen pienellä pääomalla.

Muita sijoittamiseen liittyviä termejä

 

Alfa-kerroin – Kuvaa sijoitusrahaston tai osakkeen tuottoa verrattuna vastaavan markkinariskin omaavan puhtaan indeksisalkun tuottoon. Mitä suurempi alfa on sitä paremmin salkku on menestynyt suhteessa vertailusalkkuunsa.

Alijäämähyvitys – Pääomatulon hankkimisesta aiheutuneiden menojen vähennys verotuksessa. Kaikki korkomenot vähennetään pääomatulosta. Jos verovelvollisella ei ole riittävästi tai ollenkaan pääomatuloja, syntyy alijäämä, joka saadaan osittain vähentää ansiotuloista menevästä verosta. Ansiotulosta vähennettävää osuutta kutsutaan alijäämähyvitykseksi

Allokaatio – Sijoittajan näkökulmasta allokaatiolla tarkoitetaan sijoitusten jakamista esimerkiksi osakkeiden, joukkovelkakirjojen, asuntosijoitusten ja muiden sijoitusmuotojen kesken. Yrityksen näkökulmasta allokaatiolla tarkoitetaan osakkeiden suuntaamista ja jakamista osakeannissa tai -myynnissä tietyille ryhmille, esimerkiksi yleisön ja institutionaalisten sijoittajien välinen allokaatio.

Analyytikko - Sijoitus- ja yritystutkija, joka tekee analyysejä yrityksistä ja markkinatilanteesta.

Apportti – Osakkeiden merkintä muuta omaisuutta kuin rahaa vastaan, esimerkiksi kiinteän omaisuuden antaminen apporttiomaisuutena perustettavan yhtiön käyttöön osakepääoman maksamisen sijasta.

Arvo-osuus – Elektroniseen arvo-osuusjärjestelmään liitetty arvopaperi. Arvo-osuuksilla on korvattu painetut arvopaperit kuten osakekirjat.

Arvo-osuustili – Henkilökohtainen tili, jolle kirjataan osakeomistukset yhtiöittäin ja arvo-osuuslajeittain.

Arvo-osuusrekisteri – Rekisteri, jossa arvo-osuustilejä ylläpidetään. Käytännössä se on siis osakkeiden ja muiden arvopapereiden omistajien tiedot.

Arvopaperi – Arvopaperikaupan kohteena oleva asiakirja tai arvo-osuus kuten osake tai joukkovelkakirja.

Arvopaperikauppa - Arvopapereiden osto ja myynti, yksinkertaisesti puhutaan yleensä pörssituotteiden kaupankäynnistä tai pörssikaupankäynnistä.

Arvopaperikeskus – Osake- ja joukkovelkakirjakauppojen selvitystä ja arvo-osuusjärjestelmää hoitava yhtiö, nykyisin osa Hex-konsernia.

Arvopaperisalkku - Henkilön tai yhteisön omistamat arvopaperit. Eri arvopapereista koostuvaa sijoitussalkkua kutsutaan myös sijoittajan portfolioksi.

Arvopaperisäilytys - Pankin tai muun arvopaperivälittäjän palvelu, jossa arvopapereita säilytetään ja hoidetaan asiakkaan lukuun.

Arvopaperivälittäjä – Pankki tai pankkiiriliike, joka välittää arvopaperikauppoja ja tarjoaa omaisuudenhoito- ja muita sijoituspalveluja. Sijoituspalveluyritys.

Arvopäivä - Valuutta-, arvopaperi- tai muun kaupan toteutumispäivä.

Avomarkkinaoperaatio - Keskuspankin valuuttakauppa, jolla pyritään vaikuttamaan rahamarkkinoihin ostamalla tai myymällä tiettyä valuuttaa.

Basis Point – Prosenttiyksikön sadasosa eli piste.

Bear Market - Osakemarkkinoiden laskukausi. Muistisääntönä Bear, karhu ja sen alaspäin kaartuvat raatelukynnet.

Beta-kerroin - Mittaa osakkeen markkinariskiä ja kokonaistuoton riippuvuutta markkinoiden keskimääräisestä tuotosta. Jos kerroin on yksi, osakkeen tuotto muuttuu samaa tahtia kuin markkinoiden keskimääräinen tuotto. Jos kerroin on kaksi, riski on suurempi ja tuotto vaihtelee kaksinkertaisesti markkinoihin verrattuna. Vastaavasti alle yhden betan osakkeet reagoivat markkinoiden muutoksiin keskimäärin pienemmällä voimakkuudella.

Blue chip – Yhdysvalloissa käytetty termi ison ja tunnetun yrityksen osakkeesta. Dow Jones -pörssi-indeksissä mukana olevat 30 yritystä. Suomessa blue chipeiksi voi lukea 20-25 pörssin päälistan markkina-arvoltaan suurinta yritystä.

Bull market - Osakemarkkinoiden nousukausi. Bull, härkä ja sen voimakkaasti nousevat sarvet.

Current ratio – Yrityksen maksuvalmiuden tunnusluku, joka kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja lyhytaikaisten velkojen suhteen.

Debentuuri - Velkakirja, jonka voi laskea liikkeelle kuka tahansa kirjanpitovelvollinen elinkeinonharjoittaja.

Delta-kerroin – Salkun arvossa tapahtuva prosentuaalinen muutos osakemarkkinoiden noustessa yhdellä prosentilla.

Arvopaperi ”Diileri” - Omaan tai työnantajansa lukuun arvopaperi-, rahamarkkina- tai valuuttakauppaa käyvä henkilö.

Diskonttaus - Tulevaisuudessa arvioidun hinnan, maksun tai arvon laskeminen nykyarvoonsa. Osakkeiden hintoihin voi diskontata esimerkiksi pörssiyhtiöiden tulevaa tuloskehitystä, inflaatio-odotuksia tai korkomuutoksia.

Dow Jones - New Yorkin pörssin vaihdetuimpien osakkeiden kurssikehitystä kuvaava indeksi.

Duraatio – Korkopapereiden juoksuaika, joka kertoo missä ajassa keskimäärin korkosijoituksiin suunnatut rahat palautuvat sijoittajalle takaisin. Duraatio kuvaa korkosalkun herkkyyttä korkotason muutoksille – mitä suurempi duraatio, sitä suurempi korkoriski.

Efektiivinen tuotto – Arvopaperin tuotto suhteessa sen markkina-arvoon. Osakkeella viimeksi maksetun osingon suhde päivän pörssikurssiin tai osakkeen hankintahintaan kuluineen.

Emissio – Arvopaperien liikkeeseenlasku kuten osakeanti.

Emissiovoitto – Arvopaperin nimellisarvon ja liikkeeseenlaskuhinnan erotus. Voitto jää liikkeeseenlaskijan käytettäväksi.

Ensimarkkinat - Arvopapereiden liikkeeseenlasku rahoituksen hankkimiseksi.

EP-luku – Osakekohtaisen nettotuloksen ja osakkeen kurssin suhde.

EPS - Osakekohtainen tulos. Yhtiön nettotulos yhtä osaketta kohti.

Erikoissijoitusrahasto - Sijoitusrahasto, joka toimii Valtioneuvoston poikkeusluvalla ja voi poiketa tietyistä Sijoitusrahastolain pykälistä. Erikoissijoitusrahasto voi esimerkiksi keskittyä sijoitustoiminnassaan yhteen toimialaan tai tietyille maantieteelliselle alueelle ja keskittää sijoituksiaan pienempään määrään kohteita.

FED – Yhdysvaltain keskuspankki, Federal Reserve Board.

FOX-indeksi – Helsingin Pörssin laskema osakeindeksi, joka kuvaa 25 vaihdetuimman päälistan osakesarjan hintakehitystä. Yhden yhtiön paino indeksissä on rajoitettu 20 prosenttiin.

FOX-termiini – FOX-indeksiin perustuva johdannaisinstrumentti, indeksitermiini.

Futuuri – Vakioitu johdannaissopimus, jossa sitoudutaan tulevaisuudessa ostamaan tai myymään tietty määrä tiettyä hyödykettä tiettynä päivänä sopimushetkellä sovittuun hintaan.

Fuusio – Osakeyhtiöiden yhteensulautuminen.

Goodwill - Liikearvo, joka määräytyy esimerkiksi yrityskaupan yhteydessä.

Hallinnointipalkkio – Rahastoyhtiön sijoitusrahaston hoidosta perimä palkkio. Suomessa palkkio on tavallisesti 1-2 prosenttia rahaston pääomista.

Hallintarekisteri – Arvo-osuusrekisteri, jossa näkyy osakkeen todellisen omistajan sijasta vain arvo-osuustilin hoitaja. Hallintarekisteröidyt osakkeet oikeuttavat osinkoihin ja osakeantiin, mutta niiden nojalla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksissa. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden omistus ei tule julkiseksi. Toistaiseksi hallintarekisteri on avoinna vain ulkomaisille sijoittajille.

Hankintameno-olettama – Omaisuuden myynti- eli luovutusvoiton verotuksessa todellisen hankintahinnan kanssa vaihtoehtoinen vähennys. Jos hankintahinta on vain hyvin pieni osa myyntihintaa, hankintameno-olettaman käyttö yleensä kannattaa.

HEX-indeksit - Helsingin Pörssin laskemat osakkeiden hintakehitystä kuvaavat indeksit, joiden perusarvo on 1000 (28.12.1990).

HEX-portfolioindeksi - Helsingin Pörssin laskema osakeindeksi, joka kuvaa pörssiosakkeiden arvonkehitystä. Yhden yhtiön paino indeksissä on rajoitettu 10 prosenttiin.

HEX-yleisindeksi - Helsingin Pörssin laskema osakeindeksi, joka kuvaa pörssiosakkeiden arvonkehitystä. Kunkin yhtiön paino määräytyy sen markkina-arvon mukaan.

Indeksitermiini - Markkinaindeksiin perustuva termiinisopimus, kuten FOX-termiini.

Ilmaisanti – Osakkeenomistajille maksuton osakeanti, jossa uudet osakkeet maksetaan omaan pääomaan kuuluvasta rahastosta.

Ilmoitusvelvollinen – Sisäpiiriin kuuluva henkilö, jonka on lain mukaan julkistettava arvopaperikauppansa. Ilmoitusvelvollisia ovat mm. yhtiön toimiva johto ja hallituksen jäsenet.

Indeksirahasto - Sijoitusrahasto, joka sijoittaa osakkeisiin samoilla painoilla kuin yritysten osuus on indeksissä.

Institutionaalinen sijoittaja - Eläke- ja vakuutusyhtiöt, pankit, sijoitusrahastot ja suuret kansainväliset eläkerahastot.

Instrumentti - Arvopaperikaupan kohde – osake, sijoitustodistus, velkakirja tai vastaava.

Johdannaismarkkinat - Markkinat, joilla kaupankäynnin kohteena on toisen kohteen, esimerkiksi osakkeen, indeksin tai joukkovelkakirjan arvoon perustuvia sopimuksia kuten optioita.

Joukkovelkakirjalaina – Yhteisön yleisöltä ottama, yleensä jälkimarkkinakelpoinen laina, joka jakautuu useisiin joukkovelkakirjoihin.

Julkinen osakeyhtiö - Yhtiö, joka on hakeutunut julkiseksi osakeyhtiöksi. Kaikki pörssilistatut yhtiöt ovat julkisia osakeyhtiöitä, oyj.

Julkinen noteeraus – Arvopaperin hinnan määräytyminen julkisesti kuten pörssissä.

Jälkimarkkinat – Arvopaperien markkinat liikkeeseenlaskun jälkeen, jolloin sijoittajat voivat ostaa ja myydä haluamiaan arvopapereita esimerkiksi pörssissä.

Kasvupaperi – tai osake -Osake, jossa arvonnousuodotuksella on osinkoa merkittävämpi paino.

Kasvurahasto - Sijoitusrahasto, joka ei jaa vuosittain voitto-osuutta, vaan voitto siirtyy rahasto-osuuden arvoon.

Kauppojen selvitys - Arvopaperikaupan jälkeinen arvopapereiden selvittely välittäjien kesken. Suomessa kauppojen selvitys kestää tyypillisesti kolme päivää.

Kokonaistuotto - Arvopaperin koron tai osingon ja arvonnousun yhteistuotto.

Komissio - Välityspalkkio. Välittäjän perimä palkkio toteutuneista arvopaperikaupoista.

Korkorahasto - Korkoinstrumentteihin sijoittava sijoitusrahasto.

Kurssi – Arvopaperin julkisesti noteerattu hinta kuten osakekurssi.

Kurssiriski - Arvopapereiden hinnanmuutosten sijoittajalle aiheuttama riski.

 

 

 

Etusivulle

Copyright Sijoitusvinkki.com 2015

Updated 8.3.2015